Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bo suu tap Thoi trang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Ho Tro (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Nhiet Ha Bao Ruong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Co Do Sao Vang (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Mở lại Kinh Nghiệm] Mừng Quốc Tế Phụ Nữ (08/03)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Mở lại Kinh Nghiệm] Mừng Quốc Tế Phụ Nữ (08/03)

17/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Yulgang Hiệp Khách quyết định mở lại sự kiện kinh nghiệm ở 2 máy chủ Huyền Bột Trang và Thiên Thần Các sau khi kiểm tra hoàn tất trước đó

Sự Kiện Kinh Nghiệm Quốc Tế Phụ Nữ 

 

Máy Chủ

 Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

Thời Gian

(09:30) ngày 18/03/2020 ~ (09:30) ngày 19/03/2020

Nội Dung

 Tăng 50% kinh nghiệm, kỹ năng, gold, xác suất rơi vật phẩm, nhiệm vụ...khi luyện cấp 

 

 Chúc Các Hiệp Khách Luyện Cấp Vui Vẻ 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.