Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac 12.2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chien Dau (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (24/11/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (11/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Mở lại Kinh Nghiệm] Mừng Quốc Tế Phụ Nữ (08/03)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Mở lại Kinh Nghiệm] Mừng Quốc Tế Phụ Nữ (08/03)

17/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

HĐVL quyết định mở lại sự kiện kinh nghiệm ở 2 máy chủ Huyền Bột Trang và Thiên Thần Các sau khi kiểm tra hoàn tất trước đó

Sự Kiện Kinh Nghiệm Quốc Tế Phụ Nữ 

 

Máy Chủ

 Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

Thời Gian

(09:30) ngày 18/03/2020 ~ (09:30) ngày 19/03/2020

Nội Dung

 Tăng 50% kinh nghiệm, kỹ năng, gold, xác suất rơi vật phẩm, nhiệm vụ...khi luyện cấp 

 

 Chúc Chư Vị Hiệp Khách Luyện Cấp Vui Vẻ 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.