Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Ao Khoac Vao Thu Xu Han (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [San Lung] Dao Kiem Tieu (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] That Tich cung Nguu Chuc (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Chien Truong (08.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Khoe Anh Lanh Qua (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (05/08/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Mở lại Kinh Nghiệm] Mừng Quốc Tế Phụ Nữ (08/03)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Mở lại Kinh Nghiệm] Mừng Quốc Tế Phụ Nữ (08/03)

17/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Yulgang Hiệp Khách quyết định mở lại sự kiện kinh nghiệm ở 2 máy chủ Huyền Bột Trang và Thiên Thần Các sau khi kiểm tra hoàn tất trước đó

Sự Kiện Kinh Nghiệm Quốc Tế Phụ Nữ 

 

Máy Chủ

 Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

Thời Gian

(09:30) ngày 18/03/2020 ~ (09:30) ngày 19/03/2020

Nội Dung

 Tăng 50% kinh nghiệm, kỹ năng, gold, xác suất rơi vật phẩm, nhiệm vụ...khi luyện cấp 

 

 Chúc Các Hiệp Khách Luyện Cấp Vui Vẻ 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.