[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Mở lại Kinh Nghiệm] Mừng Quốc Tế Phụ Nữ (08/03)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Mở lại Kinh Nghiệm] Mừng Quốc Tế Phụ Nữ (08/03)

17/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

HĐVL quyết định mở lại sự kiện kinh nghiệm ở 2 máy chủ Huyền Bột Trang và Thiên Thần Các sau khi kiểm tra hoàn tất trước đó

Sự Kiện Kinh Nghiệm Quốc Tế Phụ Nữ 

 

Máy Chủ

 Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

Thời Gian

(09:30) ngày 18/03/2020 ~ (09:30) ngày 19/03/2020

Nội Dung

 Tăng 50% kinh nghiệm, kỹ năng, gold, xác suất rơi vật phẩm, nhiệm vụ...khi luyện cấp 

 

 Chúc Chư Vị Hiệp Khách Luyện Cấp Vui Vẻ 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.