Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [HOT] Đánh Tráo Vật Phẩm (đợt 2) - 23/03/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[HOT] Đánh Tráo Vật Phẩm (đợt 2) - 23/03/2020

23/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

 Để hỗ trợ các Hiệp Khách có thêm cơ hội nhận gói Luyện Cấp và Chiến Đấu, nên Yulgang Hiệp Khách quyết định gửi đến các Hiệp Khách sự kiện đánh tráo vật phẩm

Sự Kiện

 Đánh Tráo Vật Phẩm 

 Thời Gian :

- Bắt Đầu : (12:00) ngày 23/03/2020
- Kết Thúc : (12:00) ngày 24/03/2020

 Đối Tượng Tham Gia : 

- Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách vui lòng báo danh để tham gia đánh tráo vật phẩm

 Vật Phẩm Đánh Tráo :

- Đánh Tráo lấy 01 Sô cô la trắng + 03 Chiêu tài trư (4 giờ) = 01 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự) + 01 Bùa Thiên tôn

 Điều Kiện Đánh Tráo :

- Vật phẩm đánh tráo phải được mua từ DzoShop bằng chính nhân vật tham gia đánh tráo trong thời gian sự kiện

- Mỗi nhân vật có thể đánh tráo 02 lần

- Vật phẩm dùng để đánh tráo sẽ giao dịch trực tiếp với GM để thu hồi.

- Để tham gia đánh tráo, Các Hiệp Khách báo danh theo mẫu :

+ ID con:
+ Tên nhân vật:
+ Server:
+ Số lượng vật phẩm đánh tráo

 

         >>Các Hiệp Khách Báo Danh Đánh Tráo Tại Đây<<

 

 Lưu Ý :

- Sự Kiện dành cho DzoCash, không dành cho DzoBonus
- Áp dụng cộng dồn @DzoCash nạp của mỗi tài khoản con (HASH ID / SN ID) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.
- Mỗi ID con đăng ký tham gia cho 1 nhân vật duy nhất trong suốt thời gian sự kiện.
- Nếu nhân vật đăng ký tham gia không phải là nhân vật mua vật phẩm từ DzoShop trong thời gian sự kiện thì xem như chưa đăng ký tham gia sự kiện.
- Sau khi kết thúc Sự Kiện, Yulgang Hiệp Khách sẽ tổng kết và thông báo thời gian tráo đổi và cách thức tráo đổi cụ thể

 

  Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ  


 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.