[Su kien] Uu Dai Nap Lan Dau - Mung Phien Ban Moi 25/11/2020
[Su Kien] Du Doan Ket Qua
Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
[DzoShop] Cap nhat (24/11/2020)
[Su kien] Sieu Tien Cap 11/2020
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (11/2020)
[Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bonus - 24/03/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bonus - 24/03/2020

24/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Để hỗ trợ chư vị luyện cấp cũng như cường hóa trang bị, HĐVL gửi đến chư vị sự kiện

 Quà Tặng Bonus 

 Thời Gian

- Bắt Đầu : (12:30) ngày 24/03/2020
- Kết Thúc : (10:00) ngày 25/03/2020

 Nội Dung :

- Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nạp và tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được các phần qua sau :

 Quà Mốc 1 : Nạp và tiêu tối thiểu 150@DzoCash

  01 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) (khóa)

 Quà Mốc 2 : Nạp và tiêu tối thiểu 1.600@DzoCash

  01 Phúc Vận Phù 20% (khóa)

 Quà Mốc 3 : Nạp và tiêu tối thiểu 2.200@DzoCash

  01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)

  Mô Tả Tặng Phẩm

- 01 Phúc Vận Phù 20% (khóa)

+ Tăng tỷ lệ thành công khi tham gia Cường Hóa, Hợp Thành......

01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)

+ Tăng 150% điểm kinh nghiệm khi luyện cấp đến hết ngày sử dụng

 Lưu Ý :

- Mỗi nhân vật có thể nhận 1 mốc quà cao nhất từ Sự Kiện
- Mỗi nhân vật có thể nhận 1 quà tặng từ mỗi mốc quà
- Sự kiện chi áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian Sự Kiện
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả từ 3 ~ 7 ngày kêt thúc Sự Kiện
- Quà tặng Sự Kiện khóa giao dịch

 

Chúc Chư Vị Tham Gia Sự Kiện Vui Vẻ

 

Hội đồng Võ Lâm,