Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bonus - 24/03/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bonus - 24/03/2020

24/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Để hỗ trợ các Hiệp Khách luyện cấp cũng như cường hóa trang bị, Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách sự kiện

 Quà Tặng Bonus 

 Thời Gian

- Bắt Đầu : (12:30) ngày 24/03/2020
- Kết Thúc : (10:00) ngày 25/03/2020

 Nội Dung :

- Trong thời gian diễn ra sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được các phần qua sau :

 Quà Mốc 1 : Nạp và tiêu tối thiểu 150@DzoCash

  01 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) (khóa)

 Quà Mốc 2 : Nạp và tiêu tối thiểu 1.600@DzoCash

  01 Phúc Vận Phù 20% (khóa)

 Quà Mốc 3 : Nạp và tiêu tối thiểu 2.200@DzoCash

  01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)

  Mô Tả Tặng Phẩm

- 01 Phúc Vận Phù 20% (khóa)

+ Tăng tỷ lệ thành công khi tham gia Cường Hóa, Hợp Thành......

01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)

+ Tăng 150% điểm kinh nghiệm khi luyện cấp đến hết ngày sử dụng

 Lưu Ý :

- Mỗi nhân vật có thể nhận 1 mốc quà cao nhất từ Sự Kiện
- Mỗi nhân vật có thể nhận 1 quà tặng từ mỗi mốc quà
- Sự kiện chi áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian Sự Kiện
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả từ 3 ~ 7 ngày kêt thúc Sự Kiện
- Quà tặng Sự Kiện khóa giao dịch

 

Chúc Các Hiệp KhTham Gia Sự Kiện Vui Vẻ

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.