Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac 12.2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chien Dau (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (24/11/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (11/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [HOT] Đánh Tráo Vật Phẩm (đợt 3) - 30/03/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[HOT] Đánh Tráo Vật Phẩm (đợt 3) - 30/03/2020

31/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Nhằm hỗ trợ chư vị luyện cấp nhanh hơn nên HĐVL gửi đến chư vị sự kiện đánh tráo vật phẩm luyện cấp đặc biệt

Sự Kiện

   Đánh Tráo Vật Phẩm   

 Thời Gian

- Bắt Đầu :  (00:00) Ngày 30/03/2020
- Kết Thúc : (23:59) Ngày 06/04/2020

 Đối Tượng Tham Gia

- Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung

- Trong thời gian sự kiện chư vị vui lòng báo danh để tham gia sự kiện

 Vật Phẩm Đánh Tráo :

- Chư vị sử dụng vật phẩm 03 Hộ Tâm Đơn 100% (24h) đổi lấy 02 Hộ Tâm Đơn 150% (24h) (event) 

 Điều Kiện Đánh Tráo

- Vật phẩm đánh tráo có được từ các sự kiện bắt đầu trong thời gian sự kiện
- Vật phẩm cũng có thể mua từ DzoShop bằng chính nhân vật tham sự kiện
- Vật phẩm không áp dụng mua bán từ người chơi khác hoặc có được từ các sự kiện kết thúc trước thời gian sự kiện hiện tại bắt đầu 
- Mỗi nhân vật chỉ có thể đánh tráo 02 lần
- Vật phẩm đánh tráo đặt từ ô số 1 kho riêng trở đi

 Để tham gia sự kiện chư vị vui lòng báo danh theo mẫu :

+ ID con (DZxxx/SNxxx) : 
+ Tên nhân vật :
+ Server : 
+ Số lượng vật phẩm đánh tráo : 

 

          >>Chư Vị Tham Gia Và Báo Danh Đánh Tráo Tại Đây<<

 

 Lưu ý

- Sự kiện dành cho @DzoCash không áp dụng cho @DzoBonus
- Áp dụng cộng dồn @DzoCash nạp của mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
- DzoCash tham gia sự kiện này độc lập với các sự kiện khác
- Mỗi ID con đăng ký tham gia cho 1 nhân vật duy nhất trong suốt thời gian sự kiện
- Sau khi kết thúc sự kiện, HĐVL sẽ tổng kết và thông báo thời gian và cách thức tráo đổi sau
.

 

  Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ  


 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.