[Con so may man] Dac biet (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Siêu Khuyến Mãi - 03/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Siêu Khuyến Mãi - 03/2020

31/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Nay Hội Đồng Võ Lâm gửi đến chư vị đồng đạo sự kiện mới với nhiều phần quà hấp dẫn đến cho chư vị Hiệp Khách

Sự Kiện

 Siêu Khuyến Mãi 

 

 Thời Gian :

- Bắt Đầu : (12:00) ngày 31/03/2020
- Kết Thúc : (23:59) ngày 31/03/2020

 Nội Dung :

_Trong thời gian sự kiện chư vị Hiệp Khách nạp và tiêu mới @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được quà tương ứng :

 Quà Mốc 1 : Nạp và tiêu hoàn toàn 2.000@DzoCash sẽ nhận được :

+ 3.000.000 điểm kỹ năng

 Quà Mốc 2 : Nạp và tiêu hoàn toàn 5.000@DzoCah sẽ nhận được :

+ 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (event)

+ 10 Huyền Hoạt Bảo

 Quà Mốc 3 : Nạp và tiêu hoàn toàn 8.000@DzoCah sẽ nhận được :

+ 01 Vé Bảo Hiểm Cường Hóa (+8)

 Quà Mốc 4 : Nạp và tiêu hoàn toàn 20.000@DzoCah sẽ nhận được :

+ 05 Hoa Đình Kim Cang

+ 02 Sô Cô La Trắng

+ 02 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày) (event)

 Mô Tả Vật Phẩm :

 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (event)

+ Tăng 15% c.kích, 15% p.ngự, 40% kinh nghiệm, 1000 máu và 10% c.lực v.công

 Huyền Hoạt Bảo

+ Nguyên liệu chế tạo vũ khí và giáp cấp 130

 Hoa Đình Kim Cang

+ Nguyên liệu chế tạo trang bị cấp 140

 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày) (event)

+ Tăng 150% điểm kinh nghiệm khi luyện cấp đến hết ngày sử dụng

 Vé Bảo Hiểm Cường Hóa (+8)
 Hỗ trợ khôi phục cấp cường hóa của trang bị / vũ khí trước khi cường hóa thất bại, tối đa (+8)

     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm : Vũ khí, Trang phục nhân vật, Giáp tay, Giày (cường hóa thất bại trong thời gian yêu cầu)
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm cho phép : vật phẩm thông thường, võ huân, PMĐ
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm phải đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái và tương đồng về cấp độ đối với nhân vật nhận thưởng
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm phải tương đồng các chỉ số với vật phẩm cường hóa thất bại

     ► Mỗi vật phẩm nhận tối đa 1 Vé bảo hiểm cường hóa (+8) Lưu Ý :

_Sự kiện chỉ áp dụng @DzoCash không áp dụng @DzoBonus
_@DzoCash được cộng dồn trong thời gian sự kiện trên mỗi ID Con
_Mỗi ID Con (DZxxx/SNxxx) chỉ tham gia duy nhất cho 1 nhân vật 
_Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @ đầu tiên trong thời gian sự kiện

_Mỗi ID con chỉ nhận tối đa 1 phần thưởng có giá trị cao nhất trong sự kiện
_@DzoCash sự kiện này độc lập với các sự kiện khác
_Thời gian cường hóa thất bại sẽ được thông báo ở những bản tin sau

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.