Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Qua Tang Gio Vang (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Đua Top EXP Nhận Thưởng - 04/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Đua Top EXP Nhận Thưởng - 04/2020

06/04/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Nối tiếp chuỗi sự kiện mừng máy chủ mới, Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách sự kiện

   Đua Top EXP Nhận Thưởng   

 

 Thời Gian :

- Bắt Đầu : (10:00) 09/04/2020
- Kết Thúc : (23:59) 06/05/2020

 Đối Tượng Tham Gia : 

- Máy Chủ: Tống Võ Môn.

 Nội Dung : 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các hiệp Khách tham gia và phù hợp điều kiện sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn

- Top 10 nhân vật có số điểm kinh nghiệm cao nhất theo thứ tự sẽ nhận được giải 

  Phần Thưởng : 

- Nếu nhân vật nhận giải có cấp độ từ 130 trở lên:

icon-dong-hungole-blog (400) Hạng 1:

+ 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa sau nhận là +11)
+ 06 Kim cang thạch siêu cấp (công lực võ công 35% / khí công 2).
+ 12 Hàn ngọc thạch siêu cấp (phòng thủ 15).

icon-dong-hungole-blog (401) Hạng 2:

+ 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa sau nhận là +10)
+ 04 Kim cang thạch siêu cấp (công lực võ công 35% / khí công 2).
+ 08 Hàn ngọc thạch siêu cấp (phòng thủ 15).

icon-dong-hungole-blog (386) Hạng 3:

+ 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa sau nhận là +9)
+ 04 Kim cang thạch siêu cấp (công lực võ công 35% / khí công 2).
+ 04 Hàn ngọc thạch siêu cấp (phòng thủ 15).

 Hạng 4 đến 10:

+ 01 Long Can Hồn (7 ngày).
+ 01 Rương thời phong Thổ Linh Phù (30 ngày).

Nếu nhân vật nhận giải có cấp độ nhỏ hơn 130:

icon-dong-hungole-blog (400) Hạng 1:

+ 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa sau nhận là +10)
+ 06 Kim cang thạch cao cấp (công lực võ công 31% / khí công 2).
+ 12 Hàn ngọc thạch cao cấp (phòng thủ 11).

icon-dong-hungole-blog (401) Hạng 2:

+ 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa sau nhận là +9)
+ 04 Kim cang thạch cao cấp (công lực võ công 31% / khí công 2).
+ 08 Hàn ngọc thạch cao cấp (phòng thủ 11).

icon-dong-hungole-blog (386) Hạng 3:

+ 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa sau nhận là +8)
+ 04 Kim cang thạch cao cấp (công lực võ công 31% / khí công 2).
+ 04 Hàn ngọc thạch cao cấp (phòng thủ 11).

 Hạng 4 đến 10:

+ 01 Long Can Hồn (7 ngày).
+ 01 Rương thời phong Thổ Linh Phù (30 ngày).

 Cách Thức Tính Giải Và Tham Gia :

- Sau khi kết thúc thời gian sự kiện, BTC sẽ lấy danh sách top EXP trên bảng xếp hạng và trừ đi số EXP mà người chơi nhận được từ sự kiện ngoài game để xác định TOP 10 EXP nhận thưởng.

 Lưu ý :

- Ưu đãi cường hóa +1 áp dụng cho vũ khí / y phục / giáp / hộ thủ / ủng.
- Vật phẩm nhận cường hóa +1 là vật phẩm đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái, chênh lệch không quá 10 cấp độ so với cấp độ của nhân vật ở thời điểm tổng kết.
- Nhân vật nhận thưởng là nhân vật đoạt thưởng. Phần thưởng không hỗ trợ quy đổi, chuyển nhân nhân vật nhận thưởng.
- Người chơi cần chuẩn bị vật phẩm để nhận thưởng ưu đãi cường hóa +1.
- EXP tham gia sự kiện được tính dựa trên tất cả các EXP (điểm kinh nghiệm) nhận được trong trò chơi Yulgang Hiệp Khách. Đối với các điểm EXP nhận được từ các sự kiện thưởng trên fanpage / trang chủ sẽ không được tính vào sự kiện này.
- Nhân vật đạt TOP phải có cấp độ tối thiểu từ 101 trở lên.
Cấp độ vật phẩm được trao dựa trên cấp độ nhân vật nhận giải tại lúc (9:00) ngày 07/05/2020.
- Mỗi ID con tham gia tương ứng cho 1 nhân vật.

 

  Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ  


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.