Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [VIP Code] Tan Thu - Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Combo Lich Quy 1/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang kinh nghiem] May Chu Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Chuc Mung Nam Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Bich Phong Mon] To Doi Nhan Qua 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (14/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bonus (Đặc Biệt) - 04/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bonus (Đặc Biệt) - 04/2020

15/04/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Cơ hội để sở hữu những vật phẩm hấp dẫn, Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách sự kiện

 Quà Tặng Bonus Đặc Biệt 

 Thời Gian : 

- Bắt Đầu : (14:00) ngày 15/04/2020
- Kết Thúc : (23:59) ngày 15/04/2020

 Nội Dung :

- Trong thời gian diễn ra sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được các phần qua sau :

 Quà Mốc 1 : Nạp và tiêu tối thiểu 2.000@DzoCash

 01 Chiêu Tài Trư (4 giờ)

 Quà Mốc 2 : Nạp và tiêu tối thiểu 6.000@DzoCash

 01 Hộ Minh Châu (Nhiệt)_Hoa (24 giờ)
 01 Phúc Vận Phù 20% (khóa)

 Quà Mốc 3 : Nạp và tiêu tối thiểu 10.800@DzoCash

 01 Chiêu Tài Trư (4 giờ)
 01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (khóa)
 01 Sô Cô La Trắng (khóa)

 Mỗi nhân vật có thể nhận 1 quà tặng từ mỗi Gói quà

 Mỗi nhân vật có thể nhận 2 Gói quà (khác nhau) nếu phù hợp điều kiện

  Mô Tả Tặng Phẩm

- Chiêu Tài Trư

+ Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được trong 4 giờ

- Phúc Vận Phù 20%

+ Tăng 20% tỷ lệ thành công khi tham gia Cường Hóa, Hợp Thành......

- Chí Tôn Hỏa Dương Đơn

+ Tăng 15% c.kích, 15% p.ngự, 40% kinh nghiệm, 1000 máu và 10% c.lực v.công

- Kim Long Chỉ Thêu

+ Tăng (+3 k.công, 40% EXP, 7% t.công, 12% c.lực v.công, 12% p.thủ, 600Hp, 400Mp)

- Sô Cô La Trắng

+ Tăng 20% tấn công, 20% phòng thủ trong 1 giờ

Hộ Minh Châu (Nhiệt)_Hoa

+ Tăng (40 c.kích, 40 p.ngự, c.lực v.công 5%, kinh nghiệm 10%, Hp300)

 Lưu Ý : 

- Sự kiện áp dụng cho DzoCash, không bao gồm DzoBonus
- DzoCash tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian Sự Kiện
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả từ 3 ~ 7 ngày kết thúc Sự Kiện

 

Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻYulgang Hiệp Khách,
Kính bút.