Qua tang Bonus (Dac biet) (09.2020)
[BIGBANG Event] Tho Ren Dao Kiem Tieu (09.2020)
Khoe anh lanh qua (2) (09.2020)
Chup hinh cung Tho Ngoc (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bonus (Đặc Biệt) - 04/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bonus (Đặc Biệt) - 04/2020

15/04/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Cơ hội để sở hữu những vật phẩm hấp dẫn, HĐVL gửi đến chư vị sự kiện

 Quà Tặng Bonus Đặc Biệt 

 Thời Gian : 

- Bắt Đầu : (14:00) ngày 15/04/2020
- Kết Thúc : (23:59) ngày 15/04/2020

 Nội Dung :

- Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị nạp và tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được các phần qua sau :

 Quà Mốc 1 : Nạp và tiêu tối thiểu 2.000@DzoCash

 01 Chiêu Tài Trư (4 giờ)

 Quà Mốc 2 : Nạp và tiêu tối thiểu 6.000@DzoCash

 01 Hộ Minh Châu (Nhiệt)_Hoa (24 giờ)
 01 Phúc Vận Phù 20% (khóa)

 Quà Mốc 3 : Nạp và tiêu tối thiểu 10.800@DzoCash

 01 Chiêu Tài Trư (4 giờ)
 01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (khóa)
 01 Sô Cô La Trắng (khóa)

 Mỗi nhân vật có thể nhận 1 quà tặng từ mỗi Gói quà

 Mỗi nhân vật có thể nhận 2 Gói quà (khác nhau) nếu phù hợp điều kiện

  Mô Tả Tặng Phẩm

- Chiêu Tài Trư

+ Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được trong 4 giờ

- Phúc Vận Phù 20%

+ Tăng 20% tỷ lệ thành công khi tham gia Cường Hóa, Hợp Thành......

- Chí Tôn Hỏa Dương Đơn

+ Tăng 15% c.kích, 15% p.ngự, 40% kinh nghiệm, 1000 máu và 10% c.lực v.công

- Kim Long Chỉ Thêu

+ Tăng (+3 k.công, 40% EXP, 7% t.công, 12% c.lực v.công, 12% p.thủ, 600Hp, 400Mp)

- Sô Cô La Trắng

+ Tăng 20% tấn công, 20% phòng thủ trong 1 giờ

Hộ Minh Châu (Nhiệt)_Hoa

+ Tăng (40 c.kích, 40 p.ngự, c.lực v.công 5%, kinh nghiệm 10%, Hp300)

 Lưu Ý : 

- Sự kiện áp dụng cho DzoCash, không bao gồm DzoBonus
- DzoCash tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian Sự Kiện
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả từ 3 ~ 7 ngày kết thúc Sự Kiện

 

Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ


 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.