Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Người Chơi Cũ Sang Server Mới - 04/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Người Chơi Cũ Sang Server Mới - 04/2020

23/04/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Nhằm tri ân đến các Hiệp Khách ở máy chủ cũ nhưng vẫn sang máy chủ mới để hỗ trợ và trải nghiệm vì thế Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách

Sự Kiện

Quà Tặng Người Chơi Cũ Sang Server Mới

 

 

 Thời Gian :

- Bắt Đầu : (19:30) 22/04/2020
- Kết Thúc : ​(10:00) 24/04/2020

 Đối Tượng Tham Gia :

- Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Tống Võ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

 Nhân vật nhận được Quà Tặng từ sự kiện này cần thỏa các điều kiện sau đây :

- Cấp độ nhân vật ở máy chủ Tống Võ Môn từ 90 trở lên.
- Cấp độ nhân vật ở máy chủ cũ (Huyền Vũ Môn / Huyền Bột Trang / Thiên Thần Các) từ 90 trở lên.
- Nhân vật ở máy chủ cũ và máy chủ mới phải cùng 1 DzoID.
- Mỗi ID con ở máy chủ cũ được đăng ký tham gia cho 1 nhân vật duy nhất.
- Mỗi ID con ở máy chủ mới được đăng ký tham gia cho 1 nhân vật duy nhất.
- Mỗi nhân vật cũ chỉ đăng ký được cho 01 nhân vật ở máy chủ mới.
- Mỗi DzoID được đăng ký nhận quà cả trên 3 ID con khác nhau.
- Mỗi F.B có thể đăng ký tham gia cho nhiều nhân vật.

 Phần Thưởng :

 05 giải đặc biệt:

+ 01 gối Đao Kiếm Tiếu / giải (quay số may mắn tất cả bài tham gia hợp lệ)

 Giải tri ân:

+ 01 Thời trang Thần Điêu Anh Hùng Sưởng / Hàn Tuyết Ngọc Long Sam (dành cho tất cả các bài tham gia hợp lệ)

 Đăng ký tham gia :

Để tham gia sự kiện, các Hiệp Khách vui lòng báo danh theo mẫu sau :

- Nhân vật mới :
- Nhân vật cũ :
- Server cũ :

 

>>Các Hiệp Khách Tham Gia Và Báo Danh Tại Đây<<

 

 Lưu Ý :  

- Giải đặc biệt sẽ được quay số may mắn kèm LiveStream trên kênh random.org dành cho tất cả các bài tham gia thỏa yêu cầu sự kiện.
- Bài tham gia sự kiện bị chỉnh sửa, thông tin không chính xác, không thỏa yêu cầu sự kiện đều bị loại.
- Áo choàng tặng được trao theo giới tính nhân vật ở máy chủ mới (Tống Võ Môn) mà người chơi đăng ký.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.