Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Du Doan Ket Qua (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Doan Ten May Chu Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (03/12/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Tang uu dai] Chi Ton Nhiet Huyet Phu (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Chao Mung Phien Ban Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac 12.2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chien Dau (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tiếp Sức Mùa Hè - 05/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tiếp Sức Mùa Hè - 05/2020

05/05/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Nay Hội Đồng Võ Lâm gửi đến chư vị Hiệp Khách chuỗi sự kiện mới nhằm hỗ trợ chư vị trong những ngày hè nóng bức.

   Chuỗi Sự Kiện Tiếp Sức Mùa Hè   

 

 Thời Gian :

Bắt Đầu : Sau bảo trì ngày 07/05/2020
Kết Thúc : Ngày 21/05/2020

 

 Món ăn Đặc Biệt Của Kim Hương Ngọc 

 Điều Kiện : 

- Nhân vật trên cấp độ 10 có thể nhận Nhiệm Vụ

- Nhận nhiệm vụ tại NPC "Kim Hương Ngọc" tại Huyền Bột Phái

- Nhiệm vụ có thể làm nhiều lần trong ngày

 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ :

- Bước 1 : Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Kim Hương Ngọc (Huyền Bột Phái)

- Bước 2 : Chư vị tiêu diệt quái chênh lệch không quá 10 cấp so với nhân vật để thu thập vật phẩm

- Bước 3 : Sau khi thu thập đủ vật phẩm chư vị quay lại trả nhiệm vụ cho Kim Hương Ngọc và nhận thưởng :

 

Hình Ảnh Vật Phẩm Nhiệm Vụ

 Phần Thưởng

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chư vị sẽ nhận được quà tặng từ Kim Hương Ngọc là "Kem Tuyết"

 

Hình Ảnh Vật Phẩm Phần Thưởng

 

 Lưu Ý 

- Khi trả nhiệm vụ chư vị phải có ít nhất 50.000 lượng trên hành trang nhân vật để hoàn thành nhiệm vụ

 

 Sự Hỗ Trợ Đặc Biệt Từ Đao Kiếm Tiếu 

 Điều Kiện : 

- Nhân vật trên cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC "Đao Kiếm Tiếu"

- Nhiệm vụ chỉ có thể làm 1 lần trong ngày

 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ : 

- Nhận nhiệm vụ ở NPC "Đao Kiếm Tiếu" tại Huyền Bột Phái

- Chư vị Hiệp Khách sử dụng vật phẩm "Kem Tuyết" từ nhiệm vụ trên và trang bị  "Ủng Bi" đã cường hóa (+4) lên nhân vật để nhận thưởng

 

Hình Ảnh Vật Phẩm Nhiệm Vụ

 

 Phần Thưởng :

- Sau khi trả nhiệm vụ chư vị nhận được 3% điểm kinh nghiệm hiện tại của nhân vật và 1 trong 2 hiệu ứng sau : 


 

 Lưu Ý : 

- Có hiệu ứng tương tự không thể hoàn thành nhiệm vụ

 

 Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.