Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Du Doan Ket Qua (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Doan Ten May Chu Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (03/12/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Tang uu dai] Chi Ton Nhiet Huyet Phu (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Chao Mung Phien Ban Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac 12.2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chien Dau (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Đánh Tráo Vật Phẩm (Đặc Biệt) - 05/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Đánh Tráo Vật Phẩm (Đặc Biệt) - 05/2020

13/05/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Cơ hội sở hữu vật phẩm giới hạn nên, HĐVL gửi đến chư vị sự kiện đánh tráo vật phẩm đặc biệt

Sự Kiện

   Đánh Tráo Vật Phẩm   

 

 Thời Gian Báo Danh : 

- Bắt Đầu :  (10:00) Ngày 13/05/2020
- Kết Thúc : (10:45) Ngày 13/05/2020

 Đối Tượng Tham Gia : 

- Cụm máy chủ H2T : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung : 

- Trong thời gian sự kiện chư vị vui lòng báo danh để tham gia sự kiện
- Sự kiện chỉ áp dụng cho 20 người chơi báo danh đầu tiên không phân biệt máy chủ

 Vật Phẩm Đánh Tráo :

- Chư vị sử dụng 01 "Túi Phong Ấn Thần Thú" để đổi lấy 01 "RTP. Dây Chuyền Song Ngọc"

 Điều Kiện Đánh Tráo : 

- Vật phẩm dùng để đánh tráo phải được mua từ DzoShop bằng chính nhân vật tham gia trong thời gian sự kiện
- Nhân vật đánh tráo đăng ký tham gia phía dưới bài Sự Kiện này
- Mỗi nhân vật chỉ có thể đánh tráo 01 lần
- Vật phẩm dùng để đánh tráo sẽ giao dịch trực tiếp với GM để thu hồi 

 Để tham gia sự kiện chư vị vui lòng báo danh theo mẫu :

+ Tên nhân vật :
+ Server : 
+ Thời gian mua vật phẩm:

 

>>Chư Vị Tham Gia Và Báo Danh Tại Đây<<

 

 Lưu ý : 

- Nhân vật tham gia không đăng ký tại bài viết Sự Kiện này sẽ không được phê duyệt đánh tráo cùng GM
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.
- Mỗi ID con đăng ký tham gia cho 1 nhân vật duy nhất trong suốt thời gian sự kiện.
- Nếu nhân vật đăng ký tham gia không phải là nhân vật mua vật phẩm từ DzoShop trong thời gian sự kiện thì xem như chưa đăng ký tham gia sự kiện.

 

  Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ  


 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.