Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tro Gia - Mung Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [VIP Code] Tan Thu - Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chao Ban Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (14/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà nạp 3 ngày] (05.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà nạp 3 ngày] (05.2020)

18/05/2020

 Sự Kiện
[QUÀ NẠP 3 NGÀY]

 

 Thời gian

- Bắt đầu : (12:30) ngày 18/05/2020
- Kết thúc : (23:59) ngày 20/05/2020
 

 Nội dung

Các Hiệp Khách nạp mới và tiêu mới phù hợp điều kiện trong 3 ngày liên tục sẽ nhận được Quà tặng từ DzoShop

 Ngày 1 (18/05/2020)

- Nạp và tiêu mới 2.000@DzoCash sẽ nhận : 
♦ 01 Chiêu Tài Trư (1/1) (4 giờ)

 Ngày 2 (19/05/2020)

- Nạp và tiêu mới 3.800@DzoCash sẽ nhận : 
♦ 02 Chiêu Tài Trư (1/1) (4 giờ)

 Ngày 3 (20/05/2020)

- Nạp và tiêu mới 6.000@DzoCash sẽ nhận : 
♦ 01 Hộ Tâm Đơn (150%)(1 ngày)
♦ 01 Sô cô la trắng

 Nạp và tiêu phù hợp điều kiện cả 3 ngày :
♦ Quà Bonus : 03 Thiên - Ngưng Thần Bao (200 triệu)

- Chỉ nạp và tiêu đủ điều kiện ngày 1 nhưng không tham gia tiếp tục ở ngày 2 sẽ không nhận được Quà Sự Kiện
- Nạp và tiêu đủ điều kiện liên tục ngày 1 và ngày 2 sẽ nhận Quà ngày 1 và ngày 2
- Nạp và tiêu đủ điều kiện liên tục ngày 1, ngày 2, ngày 3 sẽ nhận Quà cả 3 ngày và Quà Bonus

  Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật nhận tối đa 1 quà tặng mỗi ngày
- Nếu không tham gia ít nhất 2 ngày liên tiếp sẽ không nhận được quà tặng theo ngày
- Quà tặng sẽ trao cho nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên
- Thông báo kết quả từ 3~7 ngày khi kết thúc Sự Kiện
Quà tặng Sự Kiện không khóa giao dịch
 
 
 
Anh Dong (17) !!! ƯU ĐÃI DUY NHẤT TRONG 3 NGÀY !!! Anh Dong (17)
 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.