Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Lời Chúc Phúc Của Bình Thập Chỉ - 04/06/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Lời Chúc Phúc Của Bình Thập Chỉ - 04/06/2020

03/06/2020

Thân chào các Hiệp Khách

Sau một thời gian trải nghiệm cùng Máy Chủ mới,
Bình Thập Chỉ mang lại lời chúc may mắn cường hóa đồ lên 10 và trao quà tặng đặc biệt nhé

Sự Kiện 

 LỜI CHÚC CỦA BÌNH THẬP CHỈ 


 

 Thời gian
 
- Bắt Đầu: Sau bảo trì ngày 04/06/2020
- Kết Thúc: Ngày 18/06/2020
 
 Nội Dung
 
- Nhiệm vụ Lời chúc của Bình Thập Chỉ
- NPC Bình Thập Chỉ (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.
 
 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ:
- Các Hiệp Khách nhận vụ tại NPC Bình Thập Chỉ .
- Sau đó mang 200,000 gold (ngân lượng) đến Bình Thập Chỉ sẽ nhận được phần thưởng
 Phần Thưởng:
 

 

 Lưu Ý :

- Không mang đủ gold (ngân lượng) không thể hoàn thành nhiệm vụ
- Không thể trả nhiệm vụ khi có hiệu ứng tương tự

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.