Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia (Dac Biet) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Thoi Trang Hoa Anh Dao (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Nha Gia Kim Hiep Khach (3) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tàng Kim Bảo Hạp (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (24/06/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Hop Qua Danh Du - 24/06/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Mi Rau Cu Dac Biet (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thach thuc cung The Luc chien (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chieu Dai Tu Mon Chu (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loi Chuc Phuc Cua Binh Thap Chi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Le Xa Toi Vong Nhan (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (06.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Lời Chúc Phúc Của Bình Thập Chỉ - 04/06/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Lời Chúc Phúc Của Bình Thập Chỉ - 04/06/2020

03/06/2020

Thân chào các Hiệp Khách

Sau một thời gian trải nghiệm cùng Máy Chủ mới,
Bình Thập Chỉ mang lại lời chúc may mắn cường hóa đồ lên 10 và trao quà tặng đặc biệt nhé

Sự Kiện 

 LỜI CHÚC CỦA BÌNH THẬP CHỈ 


 

 Thời gian
 
- Bắt Đầu: Sau bảo trì ngày 04/06/2020
- Kết Thúc: Ngày 18/06/2020
 
 Nội Dung
 
- Nhiệm vụ Lời chúc của Bình Thập Chỉ
- NPC Bình Thập Chỉ (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.
 
 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ:
- Các Hiệp Khách nhận vụ tại NPC Bình Thập Chỉ .
- Sau đó mang 200,000 gold (ngân lượng) đến Bình Thập Chỉ sẽ nhận được phần thưởng
 Phần Thưởng:
 

 

 Lưu Ý :

- Không mang đủ gold (ngân lượng) không thể hoàn thành nhiệm vụ
- Không thể trả nhiệm vụ khi có hiệu ứng tương tự

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.