[Qua tang Kinh nghiem] Tong Vo Mon (09.2020)
[Qua tang] Bonus (09.2020)
Thuong nhan bi mat (09.2020)
Thoi trang 0 dong (09.2020)
[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Giải [Long Tranh Hổ Đấu] (2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Giải [Long Tranh Hổ Đấu] (2020)

09/06/2020

  KHAI MẠC  

 GIẢI LONG TRANH HỔ ĐẤU

 Xếp hạng 
TOP 1,2,3 chung cuộc nhận thưởng tương xứng
 
 01 Giải Quán Quân - TOP 1
  Huyền Vũ Môn / Huyền Bột Trang / Thiên Thần Các
 Trang phục Hoàng Kim Giáp
  01 Tử Hà Thần Đan (10 ngày) (khóa)
  35 Nguyên liệu gia công Trang sức (chung)
  35 Nguyên liệu gia công Trang sức mỗi loại (Nhẫn / Khuyên tai / Dây chuyền)
icon-dong-hungole-blog (282) 50,000@DzoCash
icon-dong-hungole-blog (282) Quà tặng P.O.S.M Hiệp Khách 

 Tùy chọn thêm 1 trong 3 phần thưởng sau :
♦ 01 Vũ khí / Trang bị tùy chọn nhận Nâng cấp (cường hóa +1 cấp, tối đa +12 lên +13)
 01 Hỗ trợ thay đổi Thế lực (Chính / Tà)

 02 Khuyên Tụ Linh (zin)
 
- Vũ khí / Trang bị nhận thưởng bao gồm vũ khí thông thường, PMĐ, võ huân
- Trang bị nhận thưởng bao gồm Y phục, Hộ thủ, Ủng
- Nếu Vũ khí / Trang bị nhận thưởng có cấp cường hóa >9 yêu cầu cấp độ 130 trở lên
- Vũ khí / Trang bị nhận thưởng yêu cầu đồng cấp, đồng hệ phái với nhân vật nhận thưởng
- Thời trang theo giới tính nhân vật nhận thưởng
 
 Tống Võ Môn
 Trang phục Hoàng Kim Giáp
  01 Tử Hà Thần Đan (10 ngày) (khóa)
  35 Nguyên liệu gia công Trang sức (chung)
  35 Nguyên liệu gia công Trang sức mỗi loại (Nhẫn / Khuyên tai / Dây chuyền)
icon-dong-hungole-blog (282) 50,000@DzoCash
icon-dong-hungole-blog (282) Quà tặng P.O.S.M Hiệp Khách
 Tùy chọn thêm 1 trong 3 phần thưởng sau :
♦ 
01 Vũ khí tùy chọn nhận Nâng cấp (cường hóa +1 cấp, tối đa +10 lên +11)
 01 Hỗ trợ thay đổi Thế lực (Chính / Tà)
 02 Khuyên Tử Kim (zin)
 
- Vũ khí / Trang bị nhận thưởng bao gồm vũ khí thông thường, PMĐ, võ huân
- Trang bị nhận thưởng bao gồm Y phục, Hộ thủ, Ủng
- Nếu Vũ khí / Trang bị nhận thưởng có cấp cường hóa >9 yêu cầu cấp độ 130 trở lên
- Vũ khí / Trang bị nhận thưởng yêu cầu đồng cấp, đồng hệ phái với nhân vật nhận thưởng
- Thời trang theo giới tính nhân vật nhận thưởng
 
 01 Giải Á Quân 1 - TOP 2
 Tất cả các máy chủ
 Trang phục Diệt Thế Hoàng Kim Giáp / Bạch Ngọc Lân Lung Giáp
 01 Trang bị tùy chọn nhận Nâng cấp (cường hóa +0 lên +10)
 01 Sô cô la Trắng (7 ngày) (khóa)
 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (7 ngày) (khóa)
icon-dong-hungole-blog (282) 20,000@DzoCash
icon-dong-hungole-blog (282) Quà tặng P.O.S.M Hiệp Khách
 
- Trang bị nhận thưởng bao gồm vũ khí thông thường, PMĐ, võ huân
- Trang bị nhận thưởng bao gồm Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp trong
- Trang bị nhận thưởng yêu cầu đồng cấp, đồng hệ phái với nhân vật nhận thưởng
- Thời trang theo giới tính nhân vật nhận thưởng
 
 01 Giải Á Quân 2 - TOP 3
 Tất cả các máy chủ
 01 Môn phái phục tùy chọn nhận Nâng cấp (cường hóa +0 lên +10)
 01 Thời Trang VIP zin (7 ngày)
 01 Kim Long Chỉ Thêu (7 ngày)
icon-dong-hungole-blog (282) 10,000@DzoCash
icon-dong-hungole-blog (282) Quà tặng P.O.S.M Hiệp Khách

- Môn phái phục nhận thưởng bất kỳ từ Môn phái cấp 4 đến cấp 7
 
 
 Quà tặng P.O.S.M : Huy chương lưu niệm, Quà khác (thông báo sau)