Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tro Gia - Mung Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [VIP Code] Tan Thu - Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chao Ban Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (14/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá (06/2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá (06/2020)

15/06/2020

 Thân chào các Hiệp Khách 

 Trợ giá mùa Hè cùng DzoShop

SỰ KIỆN QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ 

 Thời gian

- Bắt đầu :  (15:00) ngày 15/06/2020
- Kết thúc :  (08:00) ngày 16//06/2020
 
 THỂ LỆ THAM GIA
 
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách nạp cash và mua sắm phù hợp điều kiện sẽ nhận được trợ giá cực 
 Điều kiện :
Nạp mới tối thiểu 1,000@DzoCash.
Mua sắm mới 10 vật phẩm cùng loại từ DzoShop theo danh sách sau :
 
 + Bùa Thủy tinh (vũ khí)
 + Bùa Thúy ngọc (vũ khí)

 + Bùa Thúy ngọc (vũ khí) [Chân]
 + Bùa Thủy tinh (phòng ngự)
 + Bùa Thúy ngọc (phòng ngự)

 + Bùa Thúy ngọc (phòng ngự) [Chân]
 + Phúc vận phù (25%)
 + Bích Đàn Bảo Hàm
 + Chí Tôn Hoàn
 
Ví dụ : mua 10 Bùa thủy tinh (vũ khí)
 
 Quà tặng hỗ trợ từ DzoShop
- Quà tặng trợ giá : tặng 1 vật phẩm cùng loại với 10 vật phẩm đã mua
- Quà tặng bonus : tặng kèm thêm 1 Thiên - Ngưng Thần Châu (200 triệu)
- Trường hợp mua sắm tham gia sự kiện nhiều hơn 10 vật phẩm và số lượng vật phẩm cùng loại là bội số của 10, Hiệp Khách sẽ nhận được trợ giá x1 Quà tặng trợ giá tương ứng với số lượng mỗi 10 vật phẩm cùng loại đã mua
 
Anh Dong (19) Lưu ý : 
Trường hợp mua những vật phẩm không cùng loại (phù hợp điều kiện khác), sẽ được khuyến khích Quà tặng trợ giá trên loại vật phẩm giá trị thấp nhất 
(x1 vật phẩm tương ứng với loại vật phẩm có giá trị thấp nhất đã mua)
Trường hợp mua những vật phẩm không cùng loại (phù hợp điều kiện khác) sẽ không được Quà tặng bonus 
Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt thời gian Sự Kiện
Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
Chỉ mua sắm mà không nạp @DzoCash sẽ không nhận được quà và ngược lại
DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng hợp thông tin khi kết thúc sự kiện
 

 Nhanh tham gia nào ! Cùng trải nghiệm niềm vui ưu đãi 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.