Qua tang Bonus (Dac biet) (09.2020)
[BIGBANG Event] Tho Ren Dao Kiem Tieu (09.2020)
Khoe anh lanh qua (2) (09.2020)
Chup hinh cung Tho Ngoc (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Đọ Sức Cùng Đao Kiếm Tiếu - 18/06/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Đọ Sức Cùng Đao Kiếm Tiếu - 18/06/2020

16/06/2020

Thân chào các Hiệp Khách

Anh Hai Tiếu nhờ HĐVL gửi đến chư vị sự kiện để kiểm tra xem kỹ thuật rèn của chư vị có tiến bộ trong thời gian vừa qua không ?

 Đọ Sức Cùng Đao Kiếm Tiếu 

 

 Thời gian:

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 18/06/2020
- Kết thúc: Ngày 02/07/2020

 Nội Dung:

- Chư vị hiệp khách tiếp nhận nhiệm vụ tại NPC "Đao Kiếm Tiếu" tại thành "Huyền Bột Trang".

- Chư vị mua vật phẩm "Chiến Giáp Huyền Vũ" hoặc "Thiên Thân Giáp" nếu là nhân vật "Mai Liễu Chân" sau đó tiến hành cường hóa vật phẩm nhiệm vụ này.

- Sau khi cường hóa vật phẩm thành công chư vị trang bị giáp lên nhân vật cùng với vật phẩm "Cỏ 4 Lá" đến NPC "Đao Kiếm Tiếu" nhận thưởng.

 

 
 
 
 Phần Thưởng:
 
 Cường Hóa Giáp lên +6 sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm sau: 
 
 
 Cường Hóa Giáp lên +7 đến +8 sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm sau: 
 
 
  Cường Hóa Giáp lên +9 đến +10 sẽ ngẫu nhiên nhận được 2 vật phẩm sau: 
 
 
► Chu Tước Hoàn:
• Đạo cụ có các hiệu quả của tiên dược Cần Công Hoàn / Hộ Thể Hoàn / Vô Phòng Hoàn / Võ Công Hoàn 10%, Bồi Nguyên Đơn (đại), Thâm Lam / Bích Lục Thần Thảo trong vòng 2 giờ (có thể giao dịch)
 
 Lưu Ý :
- Chiến Giáp Huyền Vũ và Thiên Thân Giáp được bán tại NPC 'Đao Kiếm Tiếu".
- Nhiệm vụ không giới hạn số lần thực hiện trong ngày.
- Nhiệm vụ yêu cầu trên cấp 55 mới có thể tham gia.
- Cỏ 4 lá được cập nhật vào Dzoshop sau bảo trì ngày 18/06/2020
 
 
 
 
 
 
 Hãy Cùng Đọ Sức Nào ! 
 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.