Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Nạp 3 ngày] nhận quà (06.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Nạp 3 ngày] nhận quà (06.2020)

27/06/2020

 Sự Kiện
[QUÀ NẠP 3 NGÀY]

 

 Thời gian

- Bắt đầu : (14:30) ngày 27/06/2020
- Kết thúc : (14:59) ngày 29/06/2020
 

 Nội dung

Các Hiệp Khách nạp mới và tiêu mới phù hợp điều kiện trong 3 ngày liên tục sẽ nhận được Quà tặng từ DzoShop

 Ngày 1 (27/06/2020)

icon-dong-hungole-blog (467) Ưu đãi 1 Nạp mới và tiêu mới 990@DzoCash

♦ 01 Tịnh tâm chay (2 giờ) (khóa)
♦ 01 Mèo tài phù (2 giờ) (khóa)
♦ 01 Thổ linh phù (30 lần) (khóa)

icon-dong-hungole-blog (467) Ưu đãi 2 : Nạp mới và tiêu mới 2.700@DzoCash

♦ 01 Kim Long Chỉ thêu (24 giờ)
♦ 100 Sô-cô-la (Nộ) (khóa)

 Ngày 2 (28/06/2020)

icon-dong-hungole-blog (467) Ưu đãi 1 : Nạp mới và tiêu mới 990@DzoCash

♦ 02 Thiên - Ngưng thần châu (100 triệu) (khóa)
♦ 02 Lồng đèn đỏ (30 phút) (khóa)

icon-dong-hungole-blog (467) Ưu đãi 2 : Nạp mới và tiêu mới 5.500@DzoCash

♦ 02 Kim Long Chỉ thêu (24 giờ)
♦ 300 Sô-cô-la (Nộ) (khóa)

 Ngày 3 (29/06/2020)

icon-dong-hungole-blog (467) Ưu đãi 1 : Nạp mới và tiêu mới 990@DzoCash

♦ 04 Nhẫn xuất trần
♦ 03 Địa - Ngưng thần bao (50 triệu) 
♦ 01 Mèo tài phú (2 giờ)

icon-dong-hungole-blog (467) Ưu đãi 2 : Nạp mới và tiêu mới 10.000@DzoCash

♦ 03 Phúc vận phù (20%)
♦ 01 Sô cô la Trắng (khóa)
♦ 5,000,000 Điểm kỹ năng

 Quà Bonus :
♦ Tham gia cả 3 ngày (thỏa ít nhất 1 mốc Ưu đãi 2 mỗi ngày) : 01 Bảo rương (Khuyên Ảo Ảnh) (7 ngày)
♦ Tham gia cả 3 ngày (nạp và tiêu thỏa bất kỳ) : 01 Trường Bạch Sơn Sâm

- Tham gia và nhận quà 1 Ngày duy nhất khi thỏa cả 2 Mốc ưu đãi của Ngày tham gia  (áp dụng cho Ngày 1 / Ngày 2) 
- Nhận quà hợp lệ khi tham gia ít nhất 2 Ngày bất kỳ (thỏa Mốc ưu đãi bất kỳ mỗi ngày), trừ trường hợp tham gia nhận quà 1 Ngày duy nhất
- Ưu đãi 2 của Ngày 3 chỉ có thể nhận khi tham gia (Mốc Ưu đãi bất kỳ) cả Ngày 1 và Ngày 2 và Ngày 3 (Mốc 2)

  Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- @DzoCash tham gia là độc lập giữa các mốc ưu đãi (bao gồm cùng 1 ngày và khác ngày)
- Mỗi nhân vật nhận tối đa 2 Ưu đãi mỗi ngày
- Ưu tiên @DzoCash tương ứng Ưu đãi có giá trị cao nhất của ngày phù hợp quy định nhận quà
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Quà tặng sẽ trao cho nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên
- Thông báo kết quả từ 3~7 ngày khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
Quà tặng Sự Kiện khóa là không thể giao dịch
 
 
 
Anh Dong (17) !!! ƯU ĐÃI DUY NHẤT TRONG 3 NGÀY !!! Anh Dong (17)
 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.