Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Viet Nam Vo Dich (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Đặc Biệt (nửa cuối 2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Đặc Biệt (nửa cuối 2020)

03/07/2020

 Thân chào các Hiệp Khách

Thay lời cảm ơn các Hiệp Khách đã đồng hành thời gian dài xuyên suốt cùng với Yulgang Hiệp Khách của DzoGame, Yulgang Hiệp Khách xin gửi đến các Hiệp Khách quà tặng đặc biệt 

    QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT 

 Thời Gian:

- Bắt đầu: 01/07/2020.

- Kết thúc: 31/12/2020.

 

 Máy chủ:

- Tính chung trên toàn bộ máy chủ hiện hành của Yulgang Hiệp Khách.

 

 Nội dung:

- DzoID nạp và tiêu cash đạt mốc sẽ nhận được quà tặng đặc biệt từ sự kiện này:

Mốc Cash Quà tặng 1 Quà tặng 2
1 500,000 - 999,999  01 AC Nhiếp Phong (Đệ Nhị Mộng). 0
2 1,000,000 - 3,999,999
 01 Quà lưu niệm;
 01 Áo choàng (AC) Hiệp Sĩ.
0
3 4,000,000 - 5,999,999
 01 Quà lưu niệm;
 01 Áo choàng Hiệp Sĩ.
100,000 võ huân
4 6,000,000 - 7,999,999
 01 Quà lưu niệm;
 01 Áo choàng Hiệp Sĩ.
200,000 võ huân
5 8,000,000 - 9,999,999
 01 Quà lưu niệm;
 01 Áo choàng Hiệp Sĩ;
 01 AC Diệt thế Hoàng Kim (Lân Lung) Giáp
200,000 võ huân
6 10,000,000 trở lên
 01 Quà lưu niệm;
 01 Áo choàng Hiệp Sĩ;
 01 Áo choàng Hoàng Kim Giáp.
300,000 võ huân

 

- Quà tặng 1 dành cho tất cả DzoID đạt mốc đều có thể nhận.
- Quà tặng 2 dành cho những DzoID đạt mốc có online trong 15 ngày gần nhất.

 

 Lưu ý:

- Quà tặng sẽ được trao cho nhân vật tiêu nhiều cash nhất của DzoID trong thời gian sự kiện và sẽ được trao vào tháng 01/2021.
- Thứ hạng TOP sẽ được tính trên tổng số cash nạp trong 6 tháng của DzoID.
- Mốc cash yêu cầu cả nạp và tiêu phải đạt mốc yêu cầu, nếu số cash tiêu không thỏa sẽ tính mốc dựa vào tổng số cash tiêu đạt được.
- Sự kiện được hỗ trợ thay đổi nhân vật nhận thưởng cùng DzoID (ID đăng nhập).
- Thời trang nhận là vĩnh viễn và không có hiệu ứng.
- Thời gian trao VIP Bonus theo ID con của nhân vật nhận thưởng.

- Thời trang tùy chọn theo giới tính nhân vật nhận.

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.