[Qua tang Kinh nghiem] Tong Vo Mon (09.2020)
[Qua tang] Bonus (09.2020)
Thuong nhan bi mat (09.2020)
Thoi trang 0 dong (09.2020)
[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Thư Giãn Mùa Hè - 16/07/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Thư Giãn Mùa Hè - 16/07/2020

15/07/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Để giải tỏa cơn nóng mùa hè, HĐVL gửi đến chư vị chuỗi sự kiện vô cùng hấp dẫn

 Chuỗi sự kiện Thư Giãn Mùa Hè 

 

 Thời Gian:

- Bắt Đầu: Sau thời gian bảo trì ngày 16/07/2020.
- Kết Thúc: Trước bảo trì ngày 30/07/2020.

 Thư Giãn Mùa Hè (1) 

 Điều Kiện: 

- Nhiệm vụ 'Thư Giãn Mùa Hè (1)" 1 ngày / 1 lần.
- NPC "Môn Chủ phái Huyền Bột" tại thành "Huyền Bột Phái".

 Nội Dung:

- Nhận nhiệm vụ tại NPC "Môn Chủ phái Huyền Bột".
- Đánh quái "Cóc Quỷ" tại thành Huyền Bột thu thập:

Mảnh da cóc  x100 
- Sau khi thu thập đủ vật phẩm giao lại cho NPC "Môn Chủ phái Huyền Bột" để đổi thưởng.

 Phần Thưởng:

- Sau khi giao vật phẩm nhiệm vụ sẽ nhận được: 

(sử dụng cho nhiệm vụ Thư Giãn Mùa Hè (4))

Lưu Ý:

- Nhân vật dưới cấp độ 10 không thể nhận nhiệm vụ.

----------------

 Thư Giãn Mùa Hè (2) 

 Điều Kiện:

- Nhiệm vụ "Thư Giãn Mùa Hè (2)" 1 ngày  / 1 lần.
- NPC "Quan Chủ Liễu Như" tại thành "Liễu Chính Quan" nếu như nhân vật thuộc Chính phái.
- Nhiệm vụ "Thư Giản Mùa Hè (2)" 1 ngày  / 1 lần.
- NPC "Quan Chủ Sí Quyên" tại thành "Tam Tà Quan" nếu như nhân vật thuộc Tà phái.

 Nội Dung:

- Nhận nhiệm vụ tại NPC "Quan Chủ Liễu Như" nếu là Chính phái.
- Nhận nhiệm vụ tại NPC "Quan Chủ Sí Quyên" nếu là Tà phái.

 Phần Thưởng:

- Sau khi đối thoại lại với NPC "Quan Chủ Liễu Như" nếu là chính phái hoặc NPC "Quan Chủ Sí Quyên" nếu là tà phái sẽ nhận được:

(sử dụng cho nhiệm vụ Thư Giãn Mùa Hè (4))

Lưu Ý:

- Tham gia sự kiện theo thế lực của nhân vật.

----------------

 Thư Giãn Mùa Hè (3) 

 Điều Kiện:

- Nhiệm vụ "Thư Giãn Mùa Hè (3)" 1 ngày  / 1 lần.
- NPC "Thôn Trưởng" tại thành "Bắc Hải Băng Cung".

 Nội Dung:

- Nhận nhiệm vụ tại NPC "Thôn Trưởng"
- Đánh quái "Ẩn Hồ" tại thành Bắc Hải Băng Cung thu thập:

Sợi lông hồ  x50
- Sau khi thu thập đủ vật phẩm giao lại cho NPC "Thôn Trưởng" để đổi thưởng.

 Phần Thưởng:

- Sau khi giao vật phẩm nhiệm vụ sẽ nhận được: 

(sử dụng cho nhiệm vụ Thư Giãn Mùa Hè (4))

 

Lưu Ý:

- Nhân vật dưới cấp độ 10 không thể nhận nhiệm vụ.

----------------

 Thư Giãn Mùa Hè (4) 

 Điều Kiện:

- Nhiệm vụ "Thư Giãn Mùa Hè (4)"  1 lần trong suốt thời gian sự kiện.
- NPC "Ngân Kiều Long" tại thành "Huyền Bột Phái".

 Nội Dung:

- Nhận nhiệm vụ tại NPC "Ngân Kiều Long".
- Thu thập đủ 4 loại vật phẩm sau để đổi thưởng:

 Phần Thưởng:

- Sau khi giao vật phẩm sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các thời trang sau theo giới tính nhân vật:

 

 Lưu Ý:

- Thời trang nhận được không thể giao dịch / phân hủy / cường hóa / hợp thành / cất kho....
- Riêng Trang Phục Lặn có thể giao dịch / cường hóa / hợp thành / cất kho.....
- Nhân vật dưới cấp độ 10 không thể nhận nhiệm vụ.
- Trang phục thưởng có thể không tương thích với một số lớp nhân vật.
- Mỗi nhân vật chỉ có thể tham gia 1 lần.

 

  Chúc Chư Vị Tham Gia Sự Kiện Vui Vẻ  

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.