[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Đánh Tráo Vật Phẩm 20/07/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Đánh Tráo Vật Phẩm 20/07/2020

20/07/2020
!!! Đánh tráo kho báu quyền năng  
 Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 
 
 Sự Kiện [ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 

 Thời gian
Báo danh và Tham gia : (10:00) 20/07 ~ (14:00) ngày 20/07/2020
 
 Đối tượng tham gia
- Máy chủ : Tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.
 
  Thể lệ Sự Kiện 
 
ID con tham gia cần thỏa 4 điều kiện sau trong thời gian Sự Kiện :
► Mỗi vật phẩm đánh tráo cần nạp tối thiểu 5,700@DzoCash.
► Và dùng 01 Túi Phong ấn Thần thú mua từ DzoShop để đánh tráo 01 Rương thời phong (dây chuyền song ngọc)
 (Vật phẩm đã mua sắm đặt tại 1 trong các ô từ 1 đến 5 của kho riêng)
 (Vật phẩm mua sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo)
► Mỗi ID con có thể tham gia đánh tráo 05 vật phẩm 01 Rương thời phong (dây chuyền song ngọc)
(D.chuyền Song ngọc không sử dụng cho MLC)
- Tiến hành báo danh Đánh tráo vật phẩm >> tại đây<<
- Xem RTP D.chuyền Song ngọc >> tại đây<<
 
 
 
 Lưu ý

- Mỗi ID con tham gia cho 1 nhân vật duy nhất.
- Nhân vật đăng ký và tham gia là nhân vật thực hiện mua vật phẩm yêu cầu trong thời gian sự kiện.
- Nhân vật mua vật phẩm không phải là nhân vật đăng ký xem như không tham gia Sự Kiện.
- Nhân vật không báo danh tham gia xem như từ chối tham gia Sự Kiện.
- Báo danh / Tham gia ngoài thời gian yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash (không áp dụng cho DzoBonus)
- Áp dụng cộng dồn @DzoCash riêng biệt trên từng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- @DzoCash tham gia chương trình này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Trao quà trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thời hạn thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

 

 !!! SỰ KIỆN TRỢ GIÁ ĐẶC BIỆT !!! 
 Nhanh tham gia nào 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút