Qua tang Bonus (Dac biet) (09.2020)
[BIGBANG Event] Tho Ren Dao Kiem Tieu (09.2020)
Khoe anh lanh qua (2) (09.2020)
Chup hinh cung Tho Ngoc (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Tiến Cấp 2 20/07/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Tiến Cấp 2 20/07/2020

20/07/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Tiếp tục chuỗi sự kiện Tiến Cấp dành cho máy chủ Huyền Vũ Môn và Thiên Thần Các, HĐVL cập nhật sự kiện

 Tiến Cấp 2 

 

  Thời gian

Báo danh tham gia:

- Bắt đầu: từ 20:00 ngày 20/07/2020.

- Kết thúc: 23:59 ngày 21/07/2020.

 

  Đối tượng

- Tất cả các nhân vật thuộc 2 máy chủ Huyền Vũ Môn và Thiên Thần Các.

 

  Nội dung

Để tham gia sự kiện, các Hiệp Khách cần thỏa 2 điều kiện sau:

1. Báo danh tại bài viết sự kiện trên fanpage, mẫu báo danh:

- ID con:

- Tên nhân vật:

- Server:

- Số lượng vật phẩm đổi: (Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(event).

2. Chuẩn bị tiền lượng để đổi Tử Hà Thần Đan, tỉ lệ đổi như sau:

 - 3 tỷ lượng = 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(event).

Mỗi ID con đổi tối đa 6 vật phẩm Tử Hà Thần Đan từ sự kiện này. 

 

  Hướng dẫn nhận quà

- Sau khi kết thúc sự kiện, các Hiệp Khách đặt tiền lượng trong túi, BTC sẽ tiến hành thu tiền lượng tương ứng và trao Tử Hà Thần Đan vào túi.

- Thời gian trao: chậm nhất 7 ngày kể từ ngày kết thúc thắc mắc kết quả sự kiện.

 

  Lưu ý

- Mỗi ID con đăng ký tham gia cho 01 nhân vật duy nhất.

- Mỗi tài khoản Fb có thể đăng ký cho nhiều ID con nhưng mỗi bình luận chỉ đăng ký tham gia cho 01 ID con.

- Đối với các bài viết chỉnh sửa, báo danh sai ID con, tên nhân vật, server xem như từ chối tham gia sự kiện này.

- Nếu tài khoản chuẩn bị không đủ tiền lượng, Hiệp Khách sẽ trao quà dựa trên số Tử Hà cao nhất có thể đạt tương ứng với tiền lượng đang có.

- Mọi thắc mắc liên quan sự kiện, vui lòng inbox fanpage để được giải đáp nhanh nhất.