Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyén mãi (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [BIGBANG Event] Thợ Rèn Đao Kiếm Tiếu (07.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[BIGBANG Event] Thợ Rèn Đao Kiếm Tiếu (07.2020)

23/07/2020

 BIGBANG EVENT 
Thợ rèn Đao Kiếm Tiếu -

-- Đẹp trai có gì sai --

Nơi ta đó, lò rèn rực lửa

Độc hành độc bước rước ghét ghen,
Huyền Bột Đây, anh tài xuất chúng
Cũng vì ta chợt khóc chợt cười...

 

 Thời gian-

Bắt đầu Nạp Khuyến mãi Tặng Búa vàng : (10:00) 27/07/2020

Kết thúc: (23:59) 28/07/2020

Dự kiến Liên kết nhân vật nhận Búa vàng(16:00) 28/07/2020

Kết thúc: (23:59) 29/07/2020

Dự kiến Tham gia Và Đổi thưởng : (10:00) 30/07/2020

Kết thúc: (23:59) 31/07/2020

 Đối tượng

- Tất cả các Hiệp Khách tạo tài khoản trước ngày 27/07/2020 đều có thể tham gia.

- Mỗi ID con (DZ… / SN…) sử dụng 01 nhân vật tham gia trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

 Cách thức tham gia

Bước 1: - Đăng nhập (email hoặc số điện thoại) vào >> Thợ rèn Đao Kiếm Tiếu << để tham gia sự kiện.

Bước 2: - Để tham gia sự kiện, Hiệp Khách cần sở hữu búa để tham gia rèn vật phẩm – nhận quà.

              - Các Hiệp Khách có thể sở hữu búa thông qua nhận lượt đập

>>Xem thông tin nhận Búa Vàng (Có điều kiện)<<

Lưu ý: Các Hiệp Khách cần đăng nhâp trang sự kiện trước để liên kết nhân vật mới có thể nhận búa

 

 Hướng dẫn

- Bước 1: Đăng nhập vào website  >> Thợ rèn Đao Kiếm Tiếu <<

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản, sau đó chọn ID con, Server và Nhân vật


- Bước 3: Chọn Đập ngay để đến giao diện tham gia sự kiện.

- Bước 4: Chọn Đập Quà để nhận quà từ Đao Kiếm Tiếu.

Có 3 lựa chọn để đập quà:

- Đập Quà: Mỗi lần đập cần 1 búa.

- x5: Mỗi lần đập cần 5 búa.

- x10: Mỗi lần đập cần 10 búa.

Bật Auto: để đập tự động và nhanh chóng, tùy chọn số lần đập như hình :

Ví dụ :

- Khi chọn x5 (búa Vàng) , ĐKT vẫn đập tượng trưng cho 1 lượt và hiển thị Quà nhận được đầu tiên trong 5 Quà.
Để kiểm tra Quà cụ thể cho 5 lượt, truy cập Lịch sử -> Quà Thợ Rèn

+ Quà mới nhất sẽ hiển thị đầu tiên

- Tương tự khi chọn x10 (búa Vàng).

 

 Nhận Quà - Đổi Thưởng

- Bấm chọn Nhận Quà - Đổi Thưởng để xem lại danh sách quà đã nhận được từ Đao Kiếm Tiếu.

- Bấm chọn Lịch Sử để xem lại những quà đã được Hiệp Khách xác nhận nhận thưởng cho nhân vật của mình.

 

 Thông tin Quà 

- Quà thợ rèn: chi tiết từng vật phẩm của Hiệp Khách đã nhận được qua mỗi lượt đập theo thứ tự

- Quà chưa sử dụng: bao gồm những quà thuộc danh sách vip may mắn trúng khi đập.

 ►Quà chưa sử dụng hiển thị chung dưới dạng tổng số lượng của từng Quà, không hiển thị theo thứ tự thời gian.

+ Bấm Xác nhận sau khi chọn số lượng để xác nhận nhận quà.
+ Những quà không được xác nhận sẽ bị XÓA sau khi kết thúc sự kiện.

- Đổi thưởng: danh sách các vật phẩm có thể dùng Điểm đổi quà để đổi.

- Lịch sử nhận quà: những vật phẩm mà Hiệp Khách đã đổi được từ Điểm đổi quà.

- Danh sách quà VIP: tổng số các vật phẩm VIP có trong sự kiện

 

 Quà Sự Kiện

Khi tham gia các Hiệp Khách sẽ nhận được Điểm đổi quà (ngẫu nhiên từ 1 ~ 50) như thông báo 

Ngoài ra, khi tham gia các Hiệp Khách cũng có thể nhận được Quà VIP khi Đập Quà

 Quà VIP

 Danh sách Quà đổi

Danh sách Quà đổi có giới hạn theo nhân vật (cột Nhân vật) đồng thời cũng giới hạn chung cho toàn server (cột Tổng)
- Nếu Nhân vật đã Đổi thưởng đủ số lượng giới hạn theo Nhân vật sẽ không thể đổi thưởng thêm.
- Nếu những người chơi khác đã Đổi thưởng hết số lượng giới hạn trong toàn server thì người chơi đến sau không thể đổi thưởng vật phẩm đó

Tăng điểm đổi quà đối với Phúc vận phù (20%)
Quà Cường Hóa Trang Bị +1 (cấp 130+) [11-13] :
       + Người trúng giải (trên) nếu thuộc máy chủ Tống Võ Môn nhận Cường hóa Trang bị +1 (130-135) [11-13]

 

 

Cường hóa Trang bị +1 (cấp 130+) bao gồm :

+ Trang bị cấp 130 ~ 140 

Cường hóa Vũ khí +1 (140 / võ huân) bao gồm :

+ Vũ khí thông thường / Võ huân cấp 140 

► Cường hóa Vũ khí / Trang bị +1 (Võ huân) bao gồm :

           + Mở giới hạn Võ huân cho Quà cường hóa +1 (Trang bị / Vũ khí) cấp (110 ~ 125) [5-9] 
           + Quà cường hóa Vũ khí +1 (140 / võ huân) [5-10]
           + Quà cường hóa Trang bị +1 (cấp 130+) [5-13]

 Hướng dẫn nhận thưởng

- Đối với cường hóa Vũ khí / Trang bị +1 
 ►Trang bị, vui lòng chọn 1 đơn vị vật phẩm cụ thể thuộc : Y phục, Giáp, Hộ Thủ, Giày
 ►Liên hệ bộ phận CSKH để xác nhận thông tin chi tiết
 ►Đặt vũ khí, trang bị nhận cường hóa vào ô số 2 của Rương hành trang (class nhân vật thông thường)
 ►Mang vũ khí muốn nhận cường hóa trên người (nhân vật HBQ/ĐHL/MLC/TH)

- Cấp cường hóa Vũ khí / Trang bị nhận được nằm trong khoảng cấp độ được ghi trong vật phẩm.
Ví dụ: Cường hóa Trang bị +1 [9-10] thì người chơi cung cấp trang bị có cấp cường hóa tối đa là +9 để được chuyển thành cấp cường hóa +10

 Điểm Đổi Quà có thể sử dụng tích lũy để đổi trực tiếp các phần thưởng ...
Để xem Điểm Đổi Quà, truy cập Lịch Sử -> Đổi Thưởng

Ví dụ :

- Hiển thị 9839/100 là nhân vật đang sở hữu 9839 điểm, 
- Đ
ổi Quà 01 Lam Dạ Nguyệt Y sẽ mất 100 điểm 1 lần đổi.

 

Cơ hội duy nhất ! Đập đồ dễ dàng hơn !!

 

Lưu ý :

Số búa nhận ngoài [Sự Kiện Nhận Búa Vàng] là không hợp lệ và sẽ phải bồi thường
- Mọi kết quả phát sinh sau thời điểm kết thúc Sự Kiện xem là tham gia không hợp lệ và không được ghi nhận
Mọi hành vi can thiệp sai kết quả Sự Kiện sẽ bị xử lý theo quyết định của BTC
- Số búa, Điểm đổi quà và Quà chưa sử dụng sẽ bị xóa sau khi kết thúc Sự Kiện.
- Số lượng quà theo danh sách được công bố là số lượng trên toàn server. 
- Đối với mỗi người chơi số lượng nhận (đổi) tối đa của mỗi món quà là hạn chế so với số lượng của toàn server.
- Người chơi đập được Quà VIP hoặc đổi quà là cường hóa vũ khí, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH trong thời gian quy định.
- Quà tặng không thể quy đổi , chuyển dịch nhận quà sang nhân vật khác.
- Trang bị, vũ khí nhận hỗ trợ duy nhất 1 lần trong suốt sự kiện (tối đa nhận 1 lần hỗ trợ không phân biệt loại hỗ trợ).
@DzoCash tham gia sự kiện này độc lập với các sự kiện khác.
- Quà tặng sẽ được trao trong vòng 10 ngày làm việc từ khi kết thúc sự kiện. 
- Trang sự kiện sẽ được đóng vào lúc 23:59 ngày 01/08/2020.

 

 Khai chiến cùng Đao Kiếm Tiếu
           So tài hay nhận quà 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.