Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Du Doan Ket Qua (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Doan Ten May Chu Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (03/12/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Tang uu dai] Chi Ton Nhiet Huyet Phu (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Chao Mung Phien Ban Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac 12.2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chien Dau (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [HOT] Khuyến mãi Búa vàng - Đao Kiếm Tiếu (07.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[HOT] Khuyến mãi Búa vàng - Đao Kiếm Tiếu (07.2020)

23/07/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Sau một thời gian vắng mặt Đao Kiếm Tiếu ta lại khai búa cho ra lò một số phần quà hấp dẫn dành cho chư vị Hiệp Khách

 Nhận Búa Vàng Cùng Đao Kiếm Tiếu 


 Thời Gian :
Bắt Đầu : (10:00) ngày 27/07/2020
Kết Thúc :  
(23:59) ngày 28/07/2020

 Đối tượng tham gia :

Toàn bộ máy chủ : Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các, Tống Võ Môn

 Nội Dung :

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ được TẶNbúa vàng

  + Mỗi bội số của 1,000@DzoCash (nạp và tiêu) nhận được 1 Búa vàng,
  + Riêng đối với lần nạp đầu tiên sẽ nhận được x2 búa vàng (nếu thỏa điều kiện tiêu đủ số @DzoCash của lần nạp đó)

-> Ví Dụ: trong thời gian Sự Kiện :
    ► Lần nạp đầu tiên tham gia Sự Kiện là 5,000@DzoCash
    ► Tổng @cash nạp mới sau đó tham gia Sự Kiện là 3,000@DzoCash
    ► Tiêu 7,000@DzoCash trong thời gian Sự Kiện

 Nhận khuyến mãi : (5x2) + 2 = 12 Búa vàng Đao Kiếm Tiếu


 Lưu Ý :

+ Không giới hạn lượt đập nhận được từ sự kiện
+ Chỉ nạp mà không tiêu sẽ không nhận được Búa vàng
+ Riêng búa vàng nhận từ lần nạp đầu tiên trong thời gian sự kiện tối đa không vượt quá 500 búa
+ Búa Vàng không áp dụng đối với các vật phẩm mua từ DzoShop
+ @DzoCash tham gia sự kiện này độc lập với các sự kiện khác
+ @DzoCash nạp riêng biệt trên mỗi ID con (DZxxx/SNxxx)
+ Liên kết nhân vật nhận búa vàng sau 
16:00 ngày 29/07/2020 Tại Đây

 

Hội Đồng Võ Lâm,
Kính bút.