Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [HOT] Khuyến mãi Búa vàng - Đao Kiếm Tiếu (07.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[HOT] Khuyến mãi Búa vàng - Đao Kiếm Tiếu (07.2020)

23/07/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Sau một thời gian vắng mặt Đao Kiếm Tiếu ta lại khai búa cho ra lò một số phần quà hấp dẫn dành cho các Hiệp Khách

 Nhận Búa Vàng Cùng Đao Kiếm Tiếu 


 Thời Gian :
Bắt Đầu : (10:00) ngày 27/07/2020
Kết Thúc :  
(23:59) ngày 28/07/2020

 Đối tượng tham gia :

Toàn bộ máy chủ : Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các, Tống Võ Môn

 Nội Dung :

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ được TẶNbúa vàng

  + Mỗi bội số của 1,000@DzoCash (nạp và tiêu) nhận được 1 Búa vàng,
  + Riêng đối với lần nạp đầu tiên sẽ nhận được x2 búa vàng (nếu thỏa điều kiện tiêu đủ số @DzoCash của lần nạp đó)

-> Ví Dụ: trong thời gian Sự Kiện :
    ► Lần nạp đầu tiên tham gia Sự Kiện là 5,000@DzoCash
    ► Tổng @cash nạp mới sau đó tham gia Sự Kiện là 3,000@DzoCash
    ► Tiêu 7,000@DzoCash trong thời gian Sự Kiện

 Nhận khuyến mãi : (5x2) + 2 = 12 Búa vàng Đao Kiếm Tiếu


 Lưu Ý :

+ Không giới hạn lượt đập nhận được từ sự kiện
+ Chỉ nạp mà không tiêu sẽ không nhận được Búa vàng
+ Riêng búa vàng nhận từ lần nạp đầu tiên trong thời gian sự kiện tối đa không vượt quá 500 búa
+ Búa Vàng không áp dụng đối với các vật phẩm mua từ DzoShop
+ @DzoCash tham gia sự kiện này độc lập với các sự kiện khác
+ @DzoCash nạp riêng biệt trên mỗi ID con (DZxxx/SNxxx)
+ Liên kết nhân vật nhận búa vàng sau 
16:00 ngày 29/07/2020 Tại Đây

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.