Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Uu dai Nap 3 ngay (Thang 1)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu đãi] Đặc biệt Cuối tuần (2) (07.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu đãi] Đặc biệt Cuối tuần (2) (07.2020)

25/07/2020

Thân chào các Hiệp khách

Tạo cơ hội cho các Hiệp Khách chiến đấu song song luyện cấp,
Yulgang Hiệp Khách cập nhật

Sự Kiện 
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CUỐI TUẦN

 

⏰ Thời gian

Bắt đầu: (11:30)  25/07/2020
Kết thúc(23:59) 25/07/2020

 Nội dung

Tham gia đăng ký, nạp và tiêu trong thời gian Sự Kiện sẽ nhận được Ưu đãi :

Ưu đãi 1  KIM LONG CHỈ THÊU (1 NGÀY) 

- Mỗi 575@DzoCash tiêu, nhân vật sẽ nhận 01 Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày)(khóa).
- Mỗi ID con sở hữu tối đa 2 vật phẩm ưu đãi từ chương trình này.
Nhân vật đầu tiên tiêu @DzoCash trong thời gian sự kiện là nhân vật ưu đãi.

Ưu đãi 2  VÕ HOÀNG ĐƠN (ĐẶC BIỆT) 

- Áp dụng cho 40 nhân vật đăng ký đầu tiên của mỗi máy chủ
- Với 4,500@DzoCash nạp và tiêu, nhân vật sẽ nhận 01 Võ Hoàng Đơn (đặc biệt)
- Mỗi ID con nhận tối đa 1 ưu đãi từ chương trình này.
Nhân vật đầu tiên tiêu @DzoCash trong thời gian sự kiện là nhân vật ưu đãi.

► Đăng ký tham gia >>(tại đây)<<
► Theo dõi tiến trình đăng ký >>(tại đây)<<

  Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- @DzoCash tham gia là độc lập giữa các mốc ưu đãi 
- Ưu tiên @DzoCash tương ứng Ưu đãi có giá trị cao nhất của ngày phù hợp quy định nhận quà
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Thông báo kết quả từ 3~7 ngày khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
Quà tặng Sự Kiện khóa là không thể giao dịch

 

!!! NHANH TAY NHẬN NGAY ƯU ĐÃI !!! 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.