Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (22.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu đãi] Nạp lần đầu (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu đãi] Nạp lần đầu (08.2020)

03/08/2020

 Thân chào các Hiệp Khách 

 Khởi đầu Tháng 8 sôi động

Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự Kiện 

ƯU ĐÃI NẠP LẦN ĐẦU

 Thời gian :

- Bắt đầu : (10:00) ngày 05/08/2020
- Kết thúc : (21:00) ngày 05/08/2020

 Đối tượng tham gia :

- Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các, Tống Võ Môn

  Nội dung Sự Kiện :

Trong thời gian diễn ra sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện mốc ưu đãi sẽ nhận được phần quà hấp dẫn tương ứng:

 Ưu đãi 1 : Với 490@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  01 Sinh tử phù (5/5)

 Ưu đãi 2 : Với 2,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  01 Chiêu Tài Trư (4 giờ)

 Ưu đãi 3 : Với 5,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)

 Ưu đãi 4 : Với 10,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  02 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
 •  01 Tiên dược Cần công hoàn (12%)
 •  01 Tiên dược Vô phòng hoàn (12%)
 •  100 Sô cô la (nộ)

 Ưu đãi 5 : Với 20,000@DzoCash nạp và tiêu mới :

 •  03 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
 •  03 Yêu hóa ma võ (Thần)(1 ngày)(khóa)
 •  03 Tiên dược Võ công hoàn (13%)
 •  01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)

  Lưu ý : 

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- @DzoCash nạp chỉ áp dụng cho lần nạp đầu tiên trong thời gian Sự Kiện.
Áp dụng cộng dồn @DzoCash tiêu của mỗi tài khoản con (DZxxx/SNxxx).
Mỗi tài khoản con tham gia 1 lần tương ứng 1 nhân vật duy nhất.
Mỗi tài khoản con thỏa điều kiện nhận 1 Quà ưu đãi cao nhất từ Sự Kiện.
- Quà tặng được trao cho nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên.
- Tài khoản nạp nhưng không có nhân vật tiêu sẽ không nhận được quà.
Kết quả Sự Kiện công bố trong vòng 3~7 ngày kể từ thời điểm kết thúc Sự Kiện.
Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
- Vật phẩm (khóa) là vật phẩm không thể giao dịch.

Quà tặng không thể quy đỗi, cho tặng ... hoặc thay đổi thông tin nhận dưới mọi hình thức.
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.