Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuyện tình] Ngưu lang - Chức nữ (2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuyện tình] Ngưu lang - Chức nữ (2020)

12/08/2020

!! Chàng đây Thiếp đó tình si
Hai đầu nỗi nhớ mấy thì gặp nhau ...


 CHUYỆN TÌNH NGƯU - CHỨC

 Thời gian :

Bắt đầu  : (Sau bảo trì) ngày 13/08/2020
Kết thúc : (Trước bảo trì) ngày 27/08/2020


CHUYỆN TÌNH NGƯU LANG - CHỨC NỮ (1)

 Giới thiệu : 
- Nhiệm vụ : Chuyện tình Ngưu lang - Chức nữ (1)
- NPC  : Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần mỗi ngày

 Nội dung : 
- Nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu
- Đánh quái chênh lệch 10 lv thu thập vật phẩm nhiệm vụ về đổi thưởng

 Phần thưởng : 


Người chơi có sử dụng các loại CT.NHP sẽ nhận thêm 01 "Trái tim đồng cảm"


CHUYỆN TÌNH NGƯU LANG - CHỨC NỮ (2)

 Giới thiệu : 
- Nhiệm vụ : Chuyện tình Ngưu lang - Chức nữ (2)
- NPC  : Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần mỗi ngày

 Nội dung : 
- Nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc
- Mang về 02 Trái tim đồng cảm để đổi thưởng

 Phần thưởng : 
Nhận ngẫu nhiên 1 tặng phẩm (Sự Kiện) :
   Cửu chuyển đơn (Siêu Lớn), Thiên niên tuyết sâm (Siêu Lớn), 
   Huyết Công Đơn : +5% clvc (1 giờ)
   Kim Cang Đơn : -10% sát thương (1 giờ)
   Sư Tử Hống (10), Đổi màu nick name,
   Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (2h) : +15% t.công & p.ngự, +1000 Hp, +10% clvc, +10% ulpt, +40% Exp

Lưu ý: 

- Tặng phẩm (Sự Kiện) : khóa giao dịch

 

♡ Thương Chức nữ sông Ngân hà khác khoải,
Giận chàng Ngưu còn mê mải chốn nào ....

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.