Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Tăng ưu đãi] Chí tôn Nhiệt huyết phù (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Tăng ưu đãi] Chí tôn Nhiệt huyết phù (08.2020)

12/08/2020

Cùng xem Chí Tôn Nhiệt huyết phù nhận thêm được ưu đãi gì nhé ?!

 Sự Kện  TĂNG ƯU ĐÃI CHÍ TÔN NHIỆT HUYẾT PHÙ

 Thời gian :
Bắt đầu  : (Sau bảo trì) ngày 13/08/2020
Kết thúc : (Trước bảo trì) ngày 27/08/2020

 Giới thiệu : 
Nhiệm vụ : Nhận được Ưu đãi Chí tôn Nhiệt huyết phù
NPC  : Thủ kho (các Thành trấn)
- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần mỗi ngày

 Nội dung : 
Các Hiệp Khách có sử dụng CTNHP khi nhận nhiệm vụ tại NPC Thủ kho sẽ nhận được thêm Ưu đãi
⇪ Tăng 50% điểm kinh nghiệm   so với bình thường 

 

!!! CHÚC CÁC HIỆP KHÁCH BỨC TỐC MAX LEVEL !!!

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.