Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Tăng ưu đãi] Chí tôn Nhiệt huyết phù (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Tăng ưu đãi] Chí tôn Nhiệt huyết phù (08.2020)

12/08/2020

Cùng xem Chí Tôn Nhiệt huyết phù nhận thêm được ưu đãi gì nhé ?!

 Sự Kện  TĂNG ƯU ĐÃI CHÍ TÔN NHIỆT HUYẾT PHÙ

 Thời gian :
Bắt đầu  : (Sau bảo trì) ngày 13/08/2020
Kết thúc : (Trước bảo trì) ngày 27/08/2020

 Giới thiệu : 
Nhiệm vụ : Nhận được Ưu đãi Chí tôn Nhiệt huyết phù
NPC  : Thủ kho (các Thành trấn)
- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần mỗi ngày

 Nội dung : 
Các Hiệp Khách có sử dụng CTNHP khi nhận nhiệm vụ tại NPC Thủ kho sẽ nhận được thêm Ưu đãi
⇪ Tăng 50% điểm kinh nghiệm   so với bình thường 

 

!!! CHÚC CÁC HIỆP KHÁCH BỨC TỐC MAX LEVEL !!!

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.