Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Bùng nổ] Cường hóa (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Bùng nổ] Cường hóa (08.2020)

14/08/2020

!! Cơ hội cân bằng chiến tuyến trước thềm sáp nhập Huyền Thiên Môn

 Sự Kiện [BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA]
 Happy Time : (00:00) 15/08/2020 ~ (11:00) 17/08/2020

 Đối tượng tham gia : Ưu đãi máy chủ Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu kèm báo danh để nhận thưởng

- Bùng nổ 1 : Nạp mới và tiêu mới 200,000@DzoCash
 Nhận 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa +11)
- Bùng nổ 2 : Nạp mới và tiêu mới 300,000@DzoCash
 Nhận 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa +12)
 
- Mỗi ID con (DZxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật & vật phẩm có thể tham gia 1 Bùng nổ 1 1 Bùng nổ 2
- Yêu cầu trang bị có cấp từ 130 trở lên gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân)
- Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái nhân vật tham gia, không yêu cầu đồng cấp độ, thế lực
 
 Báo danh tại >>kênh hỗ trợ<< sau khi hoàn tất nạp và tiêu @DzoCash
(Báo danh trước 11:00 ngày 17/08/2020)
 
♦ Mẫu nhận thưởng : 
  • ID con
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Gói bùng nổ tham gia
  • Tên & Chỉ số vật phẩm nhận thưởng
  • Ảnh chụp chi tiết vật phẩm nhận thưởng (rê trỏ chuột vào vật phẩm)
  • Đặt vật phẩm tại ô 1 ~ 6 kho riêng để nhận giải
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Sự Kiện không công bố kết quả trên Fanpage vì vậy vui lòng báo danh như hướng dẫn
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời, thay đổi nhân vật nhận thưởng
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết

 

!! CHÀO MỪNG HUYỀN VŨ MÔN - THIÊN THẦN CÁC !!

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.