Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng Bonus] 2 in 1 (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng Bonus] 2 in 1 (08.2020)

20/08/2020

Các Hiệp Khách thăng cấp nhưng chưa build đủ Trang bị ?!
Đừng lo lắng ! Hãy cùng tham gia nhận quà build Trang bị cùng Tiểu Hương nào !!


Sự Kiện  QUÀ TẶNG BONUS 2 in 1

 Happy Time : (12:00) 20/08/2020 ~ (15:30) 20/08/2020
 

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng bonus

 Gói Quà Bonus 1 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 2,002@DzoCash
 Nhận 01 Chiêu tài trư (4 giờ) (1/1)
 
 Gói Quà Bonus 2 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 3,800@DzoCash
 Nhận 02 Phúc vận phù (20%) (Event)
► Nhận thêm 02 Phúc vận phù (15%) (Event) nếu thuộc cụm máy chủ Huyền Thiên Môn
(Cụm máy chủ Huyền Thiên Môn : Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các)

 Gói Quà Bonus 3 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 15,550@DzoCash
 Nhận 02 Phúc vận phù (20%) (Event)
 Nhận 02 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (Event)
► Nhận thêm 200 Sô-cô-la (Nộ) (Event) nếu thuộc cụm máy chủ Huyền Thiên Môn
(Cụm máy chủ Huyền Thiên Môn : Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật nhận 1 Gói quà có giá trị cao nhất
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Trao thưởng trong vòng 72 giờ từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết

 

!! NHANH THAM GIA NÀO !!

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.