Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (02/12/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (08.2020)

21/08/2020

Tăng sức chiến đấu để bức tốc nhanh cùng Tháng 8


Sự Kiện  QUÀ TẶNG BONUS

 Happy Time : (17:30) 21/08/2020 ~ (08:30) 22/08/2020
 

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng bonus

 Gói Quà Bonus 1 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 3,000@DzoCash
 Nhận 2,000,000 Điểm kỹ năng (EV)
 Nhận 10 Vải hợp thành áo choàng
 
 Gói Quà Bonus 2 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 4,200@DzoCash
 Nhận 5,000,000 Điểm kỹ năng (EV)
 Nhận 01 Thiên - NTC (200 triệu) (EV)

 Gói Quà Bonus 3 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 10,000@DzoCash
 Nhận 01 Trang phục bảo hộ Hiệp Khách
 Nhận 02 Hàn ngọc thạch cao cấp (p.ngự 11)
► Nhận 20 Cường hóa thạch (siêu cấp)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật nhận 1 Gói quà có giá trị cao nhất
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Thời trang theo giới tính nhân vật tham gia
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con trong Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết

 

!! NHANH THAM GIA NÀO !!

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.