Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (08.2020)

21/08/2020

Tăng sức chiến đấu để bức tốc nhanh cùng Tháng 8


Sự Kiện  QUÀ TẶNG BONUS

 Happy Time : (17:30) 21/08/2020 ~ (08:30) 22/08/2020
 

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng bonus

 Gói Quà Bonus 1 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 3,000@DzoCash
 Nhận 2,000,000 Điểm kỹ năng (EV)
 Nhận 10 Vải hợp thành áo choàng
 
 Gói Quà Bonus 2 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 4,200@DzoCash
 Nhận 5,000,000 Điểm kỹ năng (EV)
 Nhận 01 Thiên - NTC (200 triệu) (EV)

 Gói Quà Bonus 3 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 10,000@DzoCash
 Nhận 01 Trang phục bảo hộ Hiệp Khách
 Nhận 02 Hàn ngọc thạch cao cấp (p.ngự 11)
► Nhận 20 Cường hóa thạch (siêu cấp)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật nhận 1 Gói quà có giá trị cao nhất
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Thời trang theo giới tính nhân vật tham gia
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con trong Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết

 

!! NHANH THAM GIA NÀO !!

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.