Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Vo Huan (10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Tan Thu 10/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Nguoi Choi Cu (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Dua TOP Nhan Thuong (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Qua Tang Gio Vang (2) (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Truy tim My nhan] Hiep Khach Giang Ho (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Golf thu Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ky Niem Sinh Nhat Hiep Khach [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Sinh Nhat Y Nghia Cung Truong Boi [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Thu Thap Bi Kip Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Co Bon La (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh nhat Hiep Khach (2) (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh Nhat Hiep Khach (1) [09.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (21/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật Phẩm (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm (08.2020)

22/08/2020
Cùng xem Tiểu Hương mang đến kho báu đánh tráo gì nào !!

 Sự Kiện ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM
 Happy Time : (13:00) 22/08/2020 ~ (13:00) 23/08/2020

 
 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
  Thể lệ tham gia :

 Ưu đãi loại 1   100 Pill HP 5% (Nam - Nữ)
► Mỗi gói đánh tráo cần nạp tối thiểu 1,300@DzoCash
► Dùng 04 (Thiên) - Ngưng thần bao (5 triệu)  từ DzoShop để đánh tráo quà nhận
Vật phẩm trên đặt tại ô 30 đến 36 kho riêng hoặc kho chung
Vật phẩm trên sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo
► Quà đánh tráo nhận :
50 Huyết lực đơn (10 phút / pill)
50 Chính khí thiên hương thang (10 phút / pill)
► Mỗi ID con có thể tham gia tham gia duy nhất 01 gói đánh tráo này
► Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<

Ưu đãi loại 2  02 Hồn kết tinh (Thượng cấp)
► Mỗi gói đánh tráo cần nạp tối thiểu 110@DzoCash
► Và dùng 07 Hồn kết tinh (Trung cấp)  từ luyện cấp để đánh tráo 02 Hồn kết tinh (Thượng cấp)
Chỉ đặt đúng số lượng tại ô 30 đến 36 rương hành trang
Vật phẩm trên sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo
► Mỗi ID con có thể tham gia (50) gói đánh tráo ~ 02 Hồn kết tinh (Thượng cấp)
► Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<
 

Ưu đãi loại 3  50 Thiên kỳ thạch (phong ấn) 
► Mỗi gói đánh tráo cần nạp tối thiểu 500@DzoCash
► Và dùng 01 Sức phẩm kỹ thuật phù (sơ cấp) từ [LCQ/TTQ] để đánh tráo 50 Thiên kỳ thạch (phong ấn)
Chỉ đặt đúng số lượng tại ô 30 đến 36 rương hành trang
Vật phẩm trên sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo
► Mỗi ID con có thể tham gia (01) gói đánh tráo này
► Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<

 
♦ Mẫu báo danh

• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Loại Ưu đãi tham gia
• Số lượng Gói Ưu đãi tham gia 

 Lưu ý

- Mỗi ID con tham gia cho 1 nhân vật duy nhất.
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 3 Ưu đãi.
- Vật phẩm do nhân vật tham gia mua trực tiếp từ DzoShop hoặc cửa hàng NPC, trừ Hồn kết tinh (Trung cấp)
- Nhân vật không báo danh tham gia xem như từ chối tham gia Sự Kiện.
- Báo danh / Tham gia ngoài thời gian yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.

- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash (không áp dụng cho DzoBonus)
- Áp dụng cộng dồn @DzoCash riêng biệt trên từng ID con (Dzxxx/SNxxx).

- @DzoCash tham gia các Mốc Ưu đãi là độc lập.
- @DzoCash tham gia chương trình này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Trao quà trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thời hạn thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

 

 

 !!! SỰ KIỆN TRỢ GIÁ ĐẶC BIỆT !!! 
 Nhanh tham gia nào 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.