Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyén mãi (30.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật Phẩm (2) (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm (2) (08.2020)

23/08/2020
Tiểu Hương tiếp tục mang đến kho báu đánh tráo hấp dẫn !!

 Sự Kiện ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM
 Happy Time : (17:00) 23/08/2020 ~ (09:00) 24/08/2020

 
 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
  Thể lệ tham gia :

 Ưu đãi loại 1 
► Mỗi gói đánh tráo cần tiêu tối thiểu 110@DzoCash
► Dùng 
600 Ngân (Thăng thiên 1) từ (Kim Hương Ngọc) để đánh tráo quà nhận
Chỉ đặt đúng số lượng tại ô 2 đến 6 rương hành trang
Vật phẩm trên sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo
► Quà đánh tráo nhận : 01 Tặng phẩm Yêu hóa Ma võ Kẹo (L.cấp)
+ 50 t.công, +100 p.ngự, +500 HP / MP, +10% clvc, +40% exp (6 giờ)

► Mỗi ID con có thể tham gia tham gia duy nhất 01 gói đánh tráo này
► Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<

 Ưu đãi loại 2  
► Mỗi gói đánh tráo cần nạp tối thiểu 1,000@DzoCash
► Và dùng 1 trong 2 loại vật phẩm sau để đánh tráo quà nhận
- V.phẩm 1 :  01 Sơ cấp kỹ thuật phù (sơ cấp) 
từ (LCQ / TTQ) 
-
V.phẩm 2 : 02 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ) (Event) hiện có của nhân vật
Chỉ đặt đúng số lượng tại ô 2 đến 6 rương hành trang
Vật phẩm trên sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo
► Quà đánh tráo nhận : 
- 01 Y phục nhân vật (khá tốt) (7 ngày) nếu đánh tráo bằng v.phẩm 1
- 02 Hộ thủ nhân vật (khá tốt) (7 ngày) nếu đánh tráo bằng v.phẩm 2
Y phục full phòng ngự theo cấp độ nhân vật , cường hóa +10, 8 Hỏa
Hộ thủ full phòng ngự theo cấp độ nhân vật, cường hóa +8
Áp dụng cho T.chức 5 (p.ngự 10), T.Thiên 1 ~ 2 (p.ngự 11), T.Thiên 3 trở lên (p.ngự 15)
► Mỗi ID con có thể tham gia (01) gói đánh tráo này
► Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<
 
♦ Mẫu báo danh

• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Loại Ưu đãi tham gia

 Lưu ý

- Mỗi facebook có thể tham gia cho nhiều nhân vật
- Mỗi ID con tham gia cho 1 nhân vật duy nhất, mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 Ưu đãi.
- Vật phẩm do nhân vật tham gia mua trực tiếp từ cửa hàng NPC
- Nhân vật không báo danh tham gia xem như từ chối tham gia Sự Kiện.
- Báo danh / Tham gia ngoài thời gian yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.

- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash (không áp dụng cho DzoBonus)
- Áp dụng cộng dồn @DzoCash riêng biệt trên từng ID con (Dzxxx/SNxxx).

- @DzoCash tham gia các Mốc Ưu đãi là độc lập.
- @DzoCash tham gia chương trình này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Trao quà trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.
- Đẳng cấp trang bị nhận thưởng theo cấp độ nhân vật tại thời điểm trao thưởng.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm từ Sự Kiện

 

 

 !!! SỰ KIỆN TRỢ GIÁ ĐẶC BIỆT !!! 
 Nhanh tham gia nào 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.