Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật Phẩm (2) (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm (2) (08.2020)

23/08/2020
Tiểu Hương tiếp tục mang đến kho báu đánh tráo hấp dẫn !!

 Sự Kiện ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM
 Happy Time : (17:00) 23/08/2020 ~ (09:00) 24/08/2020

 
 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
  Thể lệ tham gia :

 Ưu đãi loại 1 
► Mỗi gói đánh tráo cần tiêu tối thiểu 110@DzoCash
► Dùng 
600 Ngân (Thăng thiên 1) từ (Kim Hương Ngọc) để đánh tráo quà nhận
Chỉ đặt đúng số lượng tại ô 2 đến 6 rương hành trang
Vật phẩm trên sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo
► Quà đánh tráo nhận : 01 Tặng phẩm Yêu hóa Ma võ Kẹo (L.cấp)
+ 50 t.công, +100 p.ngự, +500 HP / MP, +10% clvc, +40% exp (6 giờ)

► Mỗi ID con có thể tham gia tham gia duy nhất 01 gói đánh tráo này
► Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<

 Ưu đãi loại 2  
► Mỗi gói đánh tráo cần nạp tối thiểu 1,000@DzoCash
► Và dùng 1 trong 2 loại vật phẩm sau để đánh tráo quà nhận
- V.phẩm 1 :  01 Sơ cấp kỹ thuật phù (sơ cấp) 
từ (LCQ / TTQ) 
-
V.phẩm 2 : 02 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ) (Event) hiện có của nhân vật
Chỉ đặt đúng số lượng tại ô 2 đến 6 rương hành trang
Vật phẩm trên sẽ bị thu hồi và trao lại quà đánh tráo
► Quà đánh tráo nhận : 
- 01 Y phục nhân vật (khá tốt) (7 ngày) nếu đánh tráo bằng v.phẩm 1
- 02 Hộ thủ nhân vật (khá tốt) (7 ngày) nếu đánh tráo bằng v.phẩm 2
Y phục full phòng ngự theo cấp độ nhân vật , cường hóa +10, 8 Hỏa
Hộ thủ full phòng ngự theo cấp độ nhân vật, cường hóa +8
Áp dụng cho T.chức 5 (p.ngự 10), T.Thiên 1 ~ 2 (p.ngự 11), T.Thiên 3 trở lên (p.ngự 15)
► Mỗi ID con có thể tham gia (01) gói đánh tráo này
► Tiến hành báo danh Sự Kiện >> tại đây<<
 
♦ Mẫu báo danh

• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Loại Ưu đãi tham gia

 Lưu ý

- Mỗi facebook có thể tham gia cho nhiều nhân vật
- Mỗi ID con tham gia cho 1 nhân vật duy nhất, mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 Ưu đãi.
- Vật phẩm do nhân vật tham gia mua trực tiếp từ cửa hàng NPC
- Nhân vật không báo danh tham gia xem như từ chối tham gia Sự Kiện.
- Báo danh / Tham gia ngoài thời gian yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.

- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash (không áp dụng cho DzoBonus)
- Áp dụng cộng dồn @DzoCash riêng biệt trên từng ID con (Dzxxx/SNxxx).

- @DzoCash tham gia các Mốc Ưu đãi là độc lập.
- @DzoCash tham gia chương trình này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Trao quà trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.
- Đẳng cấp trang bị nhận thưởng theo cấp độ nhân vật tại thời điểm trao thưởng.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm từ Sự Kiện

 

 

 !!! SỰ KIỆN TRỢ GIÁ ĐẶC BIỆT !!! 
 Nhanh tham gia nào 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.