[Con so may man] Dac biet (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Mùa thính bội thu (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Mùa thính bội thu (08.2020)

24/08/2020

Chia sẻ trải nghiệm và nhận quà cùng Yulgang Hiệp Khách

Sự Kiện  MÙA THÍNH BỘI THU
 Happy Time : (14:00) ~ (22:00) cùng ngày 24/08/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia : 
Trong thời gian trên mỗi facebook thả 1 trong 2 biểu cảm sau về >>bài Sự Kiện<<

   - Cần thêm Sự Kiện kinh nghiệm chuẩn bị sáp nhập nếu thả ❤️

   - Không mong thêm Sự Kiện kinh nghiệm trong tháng này nếu thả 😭

 Quà tặng  
 Tặng (100% kinh nghiệm) Tổ đội toàn máy chủ trong ngày 25.08.2020 nếu đồng lòng thả  ❤️
 

Lưu ý
- Nhằm mang lại tính xác thực cao đối với mong muốn của cộng đồng, mỗi facebook vui lòng tham gia 1 lần tương ứng 1 biểu cảm
- Kết quả từ Sự Kiện này được hiểu là mong muốn của phần lớn cộng đồng được phúc đáp khách quan. Những ý kiến không tôn trọng tính khách quan sẽ bị loại khỏi kết quả
 
 
 
 
 
 
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.