Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Nap Lan Dau (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tuan Le Thoi Trang (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Mùa thính bội thu (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Mùa thính bội thu (08.2020)

24/08/2020

Chia sẻ trải nghiệm và nhận quà cùng Yulgang Hiệp Khách

Sự Kiện  MÙA THÍNH BỘI THU
 Happy Time : (14:00) ~ (22:00) cùng ngày 24/08/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia : 
Trong thời gian trên mỗi facebook thả 1 trong 2 biểu cảm sau về >>bài Sự Kiện<<

   - Cần thêm Sự Kiện kinh nghiệm chuẩn bị sáp nhập nếu thả ❤️

   - Không mong thêm Sự Kiện kinh nghiệm trong tháng này nếu thả 😭

 Quà tặng  
 Tặng (100% kinh nghiệm) Tổ đội toàn máy chủ trong ngày 25.08.2020 nếu đồng lòng thả  ❤️
 

Lưu ý
- Nhằm mang lại tính xác thực cao đối với mong muốn của cộng đồng, mỗi facebook vui lòng tham gia 1 lần tương ứng 1 biểu cảm
- Kết quả từ Sự Kiện này được hiểu là mong muốn của phần lớn cộng đồng được phúc đáp khách quan. Những ý kiến không tôn trọng tính khách quan sẽ bị loại khỏi kết quả
 
 
 
 
 
 
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.