Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Cuoi tuan (Dac biet) (01.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (01/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Happy Kiss Day (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tăng xác suất thành công (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tăng xác suất thành công (08.2020)

26/08/2020

Chào mừng Sáp nhập máy chủ,
Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự kiện đặc biệt +5% may mắn !

Sự Kiện  TĂNG XÁC SUẤT THÀNH CÔNG

 Thời gian :

- Bắt đầu  : (Sau bảo trì) ngày 27/08/2020
- Kết thúc : (06:00) ngày 10/09/2020

 Giới thiệu : 

- Tăng 5% xác suất thành công trong thời gian Sự Kiện
- Tại các thành trấn của Yulgang Hiệp Khách

 Hướng dẫn : 
- Nhận thêm 5% xác suất thành công khi tiến hành :

  • Hợp thành tại NPC
  • Cường hóa tại NPC
  • Thêm thuộc tính (ngọc thuộc tính) tại NPC

 Ngoài ra khi sử dụng các loại phù hỗ trợ cường hóa sau cũng sẽ tăng thêm 5% xác suất thành công

 Bùa Thủy tinh (Vũ khí)
 Bùa Thủy tinh (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí)
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí) [Chân]
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự) [Chân]

 

 

CƠ HỘI DUY NHẤT TRONG THÁNG 09 !!

 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.