Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Vo Huan (10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Tan Thu 10/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Nguoi Choi Cu (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Dua TOP Nhan Thuong (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [THAN Y TAI THE] Anh Tai Hoi Tu (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Truy tim My nhan] Hiep Khach Giang Ho (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dong Lanh Vuong Tu (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Hoat Dong Ngay Halloween (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than Thu Phi Mong (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tàng Kim Bảo Hạp (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Do Suc Cung Dao Kiem Tieu (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (28/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tăng xác suất thành công (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tăng xác suất thành công (08.2020)

26/08/2020

Chào mừng Sáp nhập máy chủ,
Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự kiện đặc biệt +5% may mắn !

Sự Kiện  TĂNG XÁC SUẤT THÀNH CÔNG

 Thời gian :

- Bắt đầu  : (Sau bảo trì) ngày 27/08/2020
- Kết thúc : (06:00) ngày 10/09/2020

 Giới thiệu : 

- Tăng 5% xác suất thành công trong thời gian Sự Kiện
- Tại các thành trấn của Yulgang Hiệp Khách

 Hướng dẫn : 
- Nhận thêm 5% xác suất thành công khi tiến hành :

  • Hợp thành tại NPC
  • Cường hóa tại NPC
  • Thêm thuộc tính (ngọc thuộc tính) tại NPC

 Ngoài ra khi sử dụng các loại phù hỗ trợ cường hóa sau cũng sẽ tăng thêm 5% xác suất thành công

 Bùa Thủy tinh (Vũ khí)
 Bùa Thủy tinh (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí)
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí) [Chân]
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự) [Chân]

 

 

CƠ HỘI DUY NHẤT TRONG THÁNG 09 !!

 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.