Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tăng xác suất thành công (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tăng xác suất thành công (08.2020)

26/08/2020

Chào mừng Sáp nhập máy chủ,
Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự kiện đặc biệt +5% may mắn !

Sự Kiện  TĂNG XÁC SUẤT THÀNH CÔNG

 Thời gian :

- Bắt đầu  : (Sau bảo trì) ngày 27/08/2020
- Kết thúc : (06:00) ngày 10/09/2020

 Giới thiệu : 

- Tăng 5% xác suất thành công trong thời gian Sự Kiện
- Tại các thành trấn của Yulgang Hiệp Khách

 Hướng dẫn : 
- Nhận thêm 5% xác suất thành công khi tiến hành :

  • Hợp thành tại NPC
  • Cường hóa tại NPC
  • Thêm thuộc tính (ngọc thuộc tính) tại NPC

 Ngoài ra khi sử dụng các loại phù hỗ trợ cường hóa sau cũng sẽ tăng thêm 5% xác suất thành công

 Bùa Thủy tinh (Vũ khí)
 Bùa Thủy tinh (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí)
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí) [Chân]
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự) [Chân]

 

 

CƠ HỘI DUY NHẤT TRONG THÁNG 09 !!

 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.