[Con so may man] Dac biet (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tăng xác suất thành công (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tăng xác suất thành công (08.2020)

26/08/2020

Chào mừng Sáp nhập máy chủ,
Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự kiện đặc biệt +5% may mắn !

Sự Kiện  TĂNG XÁC SUẤT THÀNH CÔNG

 Thời gian :

- Bắt đầu  : (Sau bảo trì) ngày 27/08/2020
- Kết thúc : (06:00) ngày 10/09/2020

 Giới thiệu : 

- Tăng 5% xác suất thành công trong thời gian Sự Kiện
- Tại các thành trấn của Yulgang Hiệp Khách

 Hướng dẫn : 
- Nhận thêm 5% xác suất thành công khi tiến hành :

  • Hợp thành tại NPC
  • Cường hóa tại NPC
  • Thêm thuộc tính (ngọc thuộc tính) tại NPC

 Ngoài ra khi sử dụng các loại phù hỗ trợ cường hóa sau cũng sẽ tăng thêm 5% xác suất thành công

 Bùa Thủy tinh (Vũ khí)
 Bùa Thủy tinh (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí)
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí) [Chân]
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự) [Chân]

 

 

CƠ HỘI DUY NHẤT TRONG THÁNG 09 !!

 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.