Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tăng xác suất thành công (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tăng xác suất thành công (08.2020)

26/08/2020

Chào mừng Sáp nhập máy chủ,
Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự kiện đặc biệt +5% may mắn !

Sự Kiện  TĂNG XÁC SUẤT THÀNH CÔNG

 Thời gian :

- Bắt đầu  : (Sau bảo trì) ngày 27/08/2020
- Kết thúc : (06:00) ngày 10/09/2020

 Giới thiệu : 

- Tăng 5% xác suất thành công trong thời gian Sự Kiện
- Tại các thành trấn của Yulgang Hiệp Khách

 Hướng dẫn : 
- Nhận thêm 5% xác suất thành công khi tiến hành :

  • Hợp thành tại NPC
  • Cường hóa tại NPC
  • Thêm thuộc tính (ngọc thuộc tính) tại NPC

 Ngoài ra khi sử dụng các loại phù hỗ trợ cường hóa sau cũng sẽ tăng thêm 5% xác suất thành công

 Bùa Thủy tinh (Vũ khí)
 Bùa Thủy tinh (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí)
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự)
 Bùa Thúy ngọc (Vũ khí) [Chân]
 Bùa Thúy ngọc (Phòng ngự) [Chân]

 

 

CƠ HỘI DUY NHẤT TRONG THÁNG 09 !!

 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.