Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Điểm Danh Nhận Quà 08/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Điểm Danh Nhận Quà 08/2020

28/08/2020

[Sự kiện] ĐIỂM DANH NHẬN QUÀ

 Thời gian

- Bắt đầu: (11:00) ngày 28/08/2020.

- Kết thúc: (11:00) ngày 15/09/2020.

 Đối tượng tham gia

- Tất cả các máy chủ thuộc Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách truy cập vào bài viết sự kiện Điểm Danh Nhận Quà trên fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách và thực hiện các bước sau sẽ có cơ hội nhận quà từ BTC:

- Bước 1: Bấm "Like" fanpage và bài viết sự kiện.

- Bước 2: Để lại bài tham gia tại bài viết sự kiện theo mẫu:

• ID con:

• Tên nhân vật:

• Server:

• Ảnh chụp nhân vật đã vào server Huyền Thiên Môn:

• Và tags 3 bạn bè ở máy chủ Huyền Thiên Môn khác.

BTC sẽ quay số may mắn trên random.org để chọn ra những Hiệp Khách may mắn và hợp lệ để nhận quà.

 Phần thưởng

- 10 giải thân thiện: 01 Gối Đao Kiếm Tiếu / giải.

- 10 giải yêu thương: 01 Hộ Tâm Đơn 150%(24 giờ)(event)/giải.

- 05 giải tỏa sáng: 01 thời trang Thiên Thần/giải.

 Lưu ý

- Mỗi ID con tham gia cho 01 nhân vật duy nhất trong sự kiện.

- Mỗi tài khoản facebook đăng ký tham gia cho 1 nhân vật duy nhất.

- Nhân vật ở máy chủ Huyền Thiên Môn tối thiểu cấp 30 trở lên và phải cùng ID con với nhân vật đăng ký nhận quà.

- Ảnh chụp tham gia sự kiện phải thể hiện rõ nhân vật và chụp bằng chức năng chụp hình trong game (sử dụng phím PrintScreen, lấy hình theo đường dẫn DzoGame\ListGame\HiepKhach\datas\capture).

- Những bài tham gia không đầy đủ yêu cầu của sự kiện, sai thông tin, hình ảnh không chính chủ, ngoài thời gian sự kiện, đã qua chỉnh sửa xem như không tham gia.

- Mỗi nhân vật nhận được 01 quà tặng duy nhất.

- Giới tính thời trang được trao theo giới tính nhân vật tham gia.

- Trao thưởng trong 07 ngày kể từ ngày kết thúc giải đáp thắc mắc kết quả sự kiện.

- Nếu số lượng tham gia hợp lệ thấp hơn 70% quà tặng thì BTC sẽ điều chỉnh lại giải thưởng.

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.