Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyén mãi (30.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Tuần lễ Thời trang] (2) (08.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Tuần lễ Thời trang] (2) (08.2020)

28/08/2020

Ngân Kiều Long cập nhật Tuần lễ Thời trang cuối Hè Siêu 

Ta là quà của thế gian
Gói ghém cho kỹ, bạc vàng nào so
Khí chất đó, khó mà đo
Thời trang hợp ý, đẹp cho chính mình 

 TUẦN LỄ THỜI TRANG

 Happy Time : (19:00) ngày 28/08 ~ (10:00) ngày 29/08/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu kèm báo danh để nhận quà tặng Thời trang

 Quà tặng GIẢI NHIỆT HÈ :
- Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn tối thiểu 2,000@DzoCash
 Nhận 01 Áo choàng Gà vàng Sambok
 Nhận 01 RTP. Thổ linh phù (10 ngày)
(Trang phục vĩnh viễn theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của Sự Kiện)

 
 Quà tặng BẠCH KIM :
- Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn tối thiểu 5,500@DzoCash
 Nhận 01 Trang phục Tướng cướp Ả Rập
 Nhận 02 Kim cang thạch siêu cấp (khí công 2)
(Trang phục vĩnh viễn theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của Sự Kiện)
 
 Quà tặng HOÀNG KIM :
- Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn tối thiểu 10,000@DzoCash
 Nhận 01 Trang phục Thuyền trưởng Hải tặc
 Nhận 01 Kim Long chỉ thêu (7 ngày)
(Trang phục vĩnh viễn theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của Sự Kiện)
♦ Báo danh tại >>bài viết Fanpage<<
(Ưu tiên DzoCash tham gia Sự Kiện TUẦN LỄ THỜI TRANG)
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Quà tặng Thời trang tham gia

- Báo danh đến (23:59) ngày 30.09.2020

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)

- @DzoCash tham gia mỗi quà tặng là độc lập với nhau
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 3 quà tặng thời trang

- Mỗi nhân vật nhận tối đa 1 thời trang của mỗi quà tặng
- Tham gia mà không báo danh đúng hạn xem như từ chối quà tặng Sự Kiện
- Báo danh nhưng không tham gia xem như từ chối quà tặng Sự Kiện
- Thời trang sự kiện có thể giao dịch, cất kho, hợp thành, cường hóa, phân hủy...

- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết

 

  
 CÙNG TRANH TÀI SẮC  

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.