[Con so may man] Dac biet (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Kim Lang Hạ Sơn 29/08/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Kim Lang Hạ Sơn 29/08/2020

29/08/2020

KIM LANG HẠ SƠN

 

 Thời gian

- Bắt đầu: 14:00 ngày 29/08/2020.

- Kết thúc: 10:00 ngày 30/08/2020.

 Đối tượng

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách thỏa điều kiện sau sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:

- Nạp tối thiểu: 20,000@dzocash.

- Tiêu tối thiểu: 5,000@dzocash.

- Báo danh tham gia tại bài viết sự kiện Kim Lang Hạ Sơn trên fanpage theo mẫu:

• ID con:

• Tên nhân vật:

• Server:

 Phần thưởng

- 01 Trứng thú Kim Lang (Sói Vàng).

 Lưu ý

- Cash nạp, tiêu tính cộng dồn trên mỗi ID con trong suốt thời gian sự kiện.

- Cash tham gia sự kiện này là độc lập với sự kiện khác.

- Tài khoản thiếu 1 hoặc nhiều trong các điều kiện yêu cầu hoặc sai thông tin đăng ký sẽ không nhận được quà.

- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật đầu tiên tiêu cash trong thời gian sự kiện.

- Mỗi ID con tham gia cho 01 nhân vật duy nhất.

- Phần thưởng sẽ được trao chậm nhất 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc kết quả sự kiện.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.