Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Kim Lang Hạ Sơn 29/08/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Kim Lang Hạ Sơn 29/08/2020

29/08/2020

KIM LANG HẠ SƠN

 

 Thời gian

- Bắt đầu: (14:00) ngày 29/08/2020.

- Kết thúc: (10:00) ngày 30/08/2020.

 Đối tượng

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách thỏa điều kiện sau sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:

- Nạp tối thiểu: 20,000@dzocash.

- Tiêu tối thiểu: 5,000@dzocash.

- Báo danh tham gia tại bài viết sự kiện Kim Lang Hạ Sơn trên fanpage theo mẫu:

• ID con:

• Tên nhân vật:

• Server:

 Phần thưởng

- 01 Trứng thú Kim Lang (Sói Vàng).

 Lưu ý

- Cash nạp, tiêu tính cộng dồn trên mỗi ID con trong suốt thời gian sự kiện.

- Cash tham gia sự kiện này là độc lập với sự kiện khác.

- Tài khoản thiếu 1 hoặc nhiều trong các điều kiện yêu cầu hoặc sai thông tin đăng ký sẽ không nhận được quà.

- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật đầu tiên tiêu cash trong thời gian sự kiện.

- Mỗi ID con tham gia cho 01 nhân vật duy nhất.

- Phần thưởng sẽ được trao chậm nhất 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc kết quả sự kiện.

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.