Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tro Gia - Mung Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [VIP Code] Tan Thu - Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chao Ban Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (14/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Quà Tặng Bonus 30/08/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Quà Tặng Bonus 30/08/2020

30/08/2020

QUÀ TẶNG BONUS

 

 Thời gian

- Bắt đầu: (15:00) ngày 30/08/2020.

- Kết thúc: (10:00) ngày 31/08/2020.

 Đối tượng

- Tất cả các máy chủ thuộc Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách mua vật phẩm từ DzoShop thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng tương ứng:

  Tặng 01 Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) khi mua 02 Bùa thủy tinh vũ khí / 03 Bùa thủy tinh phòng ngự. Tối đa 10 tặng phẩm / mỗi ID con.

 Tặng 01 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày)(event) khi mua 03 Yêu hóa ma võ kẹo (Luyện cấp). Tối đa 10 tặng phẩm / mỗi ID con.

 Lưu ý

- Sự kiện áp dụng cho vật phẩm mua từ DzoShop trong thời gian sự kiện và phần thưởng được trao cho chính nhân vật mua thỏa điều kiện.

- Sự kiện không áp dụng cho vật phẩm được giao dịch từ nhân vật này sang nhân vật khác hoặc vật phẩm từ sự kiện trong game.

- Mỗi ID con có thể tham gia cho nhiều nhân vật, nhưng vật phẩm sẽ được tính trên từng nhân vật riêng biệt. Ví dụ: nhân vật A mua 5 vật phẩm và nhân vật B mua 5 vật phẩm thì BTC sẽ trao 2 tặng phẩm cho nhân vật A và 2 tặng phẩm cho nhân vật B.

- Mỗi ID con nhận tối đa 10 tặng phẩm mỗi loại, có thể tham gia cùng lúc 2 loại tặng phẩm.

- Cash tiêu cho sự kiện này là độc lập với sự kiện khác.

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.

- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời.

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.