Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Quà Tặng Bonus 30/08/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Quà Tặng Bonus 30/08/2020

30/08/2020

QUÀ TẶNG BONUS

 

 Thời gian

- Bắt đầu: (15:00) ngày 30/08/2020.

- Kết thúc: (10:00) ngày 31/08/2020.

 Đối tượng

- Tất cả các máy chủ thuộc Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách mua vật phẩm từ DzoShop thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng tương ứng:

  Tặng 01 Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) khi mua 02 Bùa thủy tinh vũ khí / 03 Bùa thủy tinh phòng ngự. Tối đa 10 tặng phẩm / mỗi ID con.

 Tặng 01 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày)(event) khi mua 03 Yêu hóa ma võ kẹo (Luyện cấp). Tối đa 10 tặng phẩm / mỗi ID con.

 Lưu ý

- Sự kiện áp dụng cho vật phẩm mua từ DzoShop trong thời gian sự kiện và phần thưởng được trao cho chính nhân vật mua thỏa điều kiện.

- Sự kiện không áp dụng cho vật phẩm được giao dịch từ nhân vật này sang nhân vật khác hoặc vật phẩm từ sự kiện trong game.

- Mỗi ID con có thể tham gia cho nhiều nhân vật, nhưng vật phẩm sẽ được tính trên từng nhân vật riêng biệt. Ví dụ: nhân vật A mua 5 vật phẩm và nhân vật B mua 5 vật phẩm thì BTC sẽ trao 2 tặng phẩm cho nhân vật A và 2 tặng phẩm cho nhân vật B.

- Mỗi ID con nhận tối đa 10 tặng phẩm mỗi loại, có thể tham gia cùng lúc 2 loại tặng phẩm.

- Cash tiêu cho sự kiện này là độc lập với sự kiện khác.

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.

- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời.

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.