Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Quà Tặng Bonus 30/08/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Quà Tặng Bonus 30/08/2020

30/08/2020

QUÀ TẶNG BONUS

 

 Thời gian

- Bắt đầu: (15:00) ngày 30/08/2020.

- Kết thúc: (10:00) ngày 31/08/2020.

 Đối tượng

- Tất cả các máy chủ thuộc Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách mua vật phẩm từ DzoShop thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng tương ứng:

  Tặng 01 Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) khi mua 02 Bùa thủy tinh vũ khí / 03 Bùa thủy tinh phòng ngự. Tối đa 10 tặng phẩm / mỗi ID con.

 Tặng 01 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày)(event) khi mua 03 Yêu hóa ma võ kẹo (Luyện cấp). Tối đa 10 tặng phẩm / mỗi ID con.

 Lưu ý

- Sự kiện áp dụng cho vật phẩm mua từ DzoShop trong thời gian sự kiện và phần thưởng được trao cho chính nhân vật mua thỏa điều kiện.

- Sự kiện không áp dụng cho vật phẩm được giao dịch từ nhân vật này sang nhân vật khác hoặc vật phẩm từ sự kiện trong game.

- Mỗi ID con có thể tham gia cho nhiều nhân vật, nhưng vật phẩm sẽ được tính trên từng nhân vật riêng biệt. Ví dụ: nhân vật A mua 5 vật phẩm và nhân vật B mua 5 vật phẩm thì BTC sẽ trao 2 tặng phẩm cho nhân vật A và 2 tặng phẩm cho nhân vật B.

- Mỗi ID con nhận tối đa 10 tặng phẩm mỗi loại, có thể tham gia cùng lúc 2 loại tặng phẩm.

- Cash tiêu cho sự kiện này là độc lập với sự kiện khác.

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.

- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời.

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.