Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Toàn dân tranh bá (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Toàn dân tranh bá (09.2020)

04/09/2020

Chia sẻ trải nghiệm và nhận quà cùng Yulgang Hiệp Khách

Sự Kiện  TOÀN DÂN TRANH BÁ
 Happy Time : (12:00) ngày 04/09/2020 ~ (23:59) ngày 06/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia : 
Trong thời gian Sự Kiện, các Hiệp Khách kích sát và báo danh theo hướng dẫn :

- Like bài viết Sự Kiện này
- Comment báo danh phía dưới >>bài viết Sự Kiện<<
   ► Tên nhân vật kích sát - Máy chủ
   ► Tên nhân vật bị kích sát 1 - Thời gian kích sát Nhân vật 1
   ► Tên nhân vật bị kích sát n - Thời gian kích sát Nhân vật n (nếu tham gia Giải TOP)
- Up 01 ảnh kích sát thành công tại kênh pk - bản đồ pk phía dưới >>bài viết Sự Kiện<<
   ► Hiển thị Tên nhân vật - Máy chủ - Bản đồ pk
   ► Hiển thị thông tin Ctrl S
   ► Hình ảnh hiện trường kích sát thành công (nhân vật kích sát và nhân vật bị kích sát)
   ► Hiển thị dòng thông báo kích sát thành công tại bảng chat (tên nhân vật kích sát và tên nhân vật bị kích sát)
   ► Hiển thị thời gian kích sát thành công tại thư tín kích sát

 Quà tặng  

 Giải Dòng máu Kiếm Ma :
- TOP 1 kích sát hợp lệ (kích sát tối thiểu 15 nhân vật khác nhau)
   ► Tặng 02 Sô cô la Trắng
   ► Tặng điểm võ hoàng = 05 lần số điểm võ huân kích sát theo cấp Thăng Thiên 4
Ví dụ : Kích sát 50 nhân vật khác nhau = 50 n.vật *50 điểm *5 lần = 12,500 Võ hoàng
Chi tiết điểm võ huân kích sát >>cấp Thăng Thiên 4<<

 Giải Hỗ trợ toàn Server (14 ngày liên tục) :
- Nếu số nhân vật tham gia kích sát tham gia hợp lệ từ 200 trở lên
   ► Tặng quà đặc biệt khi luyện cấp tại kênh pk - bản đồ pk (toàn bộ máy chủ)

Lưu ý :
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game
(phím PrintScreen, lấy hình theo đường dẫn 
DzoGame\ListGame\HiepKhach\datas\capture)

- Thông tin đăng ký cần trùng với thông tin của ảnh tham gia đính kèm.
- Mỗi FB tham gia có thể tham gia cho nhiều nhân vật, không tính phần thông tin phản hồi trong bình luận đã đăng ký tham gia.
- Bài tham gia đã qua chỉnh sửa, gửi nhiều bài, thông tin không phù hợp, ngoài thời gian Sự Kiện là không hợp lệ.
- Thông báo kết quả chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc Sự Kiện.
 
 
 
 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.