Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Tháng 09] Ưu đãi Combo Lịch DzoGame 2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Tháng 09] Ưu đãi Combo Lịch DzoGame 2020

05/09/2020
Thân chào các Hiệp Khách,
Dành riêng cho Combo DzoGame Tháng 9 là chương trình đặc biệt với nội dung cụ thể như sau
 ƯU ĐÃI COMBO LỊCH DZOGAME (09/2020)
 Thời gian
- Đăng ký : (00:00) ngày 05/09 ~ (10:00) ngày 14/09/2020
- Báo danh & Tham gia : (00:00) ngày 14/09 ~ (10:00) ngày 16/09/2020
- Trao giải : trong vòng 3 ngày làm việc theo từng thời điểm được liệt kê tại phần nội dung Sự Kiện
 
 Đối tượng tham gia
- Tất cả các máy chủ có sở hữu Lịch của DzoGame 2020
(Huyền Thiên Môn, Tống Võ Môn)
 
 Nội dung Sự Kiện 
 
1. Đăng ký icon-dong-hungole-blog (467) nhận ưu đãi Combo Lịch Tháng 09/2020 tại >>Lịch DzoGame<<
 
2. Báo danh tại >>kênh hỗ trợ<< theo mẫu :
 Mẫu báo danh (báo danh trong thời gian Sự Kiện)

   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Tên & Chỉ số Trang bị cường hóa thất bại
   • Cấp cường hóa của Trang bị trước khi cường hóa thất bại
   • Thời gian cường hóa thất bại
   • Tên & Chỉ số Trang bị nhận bảo hiểm (nếu không dùng Bùa hỗ trợ cường hóa của DzoShop)
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận bảo hiểm (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

3. Tham gia 
Các Hiệp Khách tham gia cường hóa, nếu thất bại sẽ được Tiếu ka hỗ trợ bảo hiểm lại cấp cường hóa

- Mỗi ID con (DZxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật & vật phẩm có thể tham gia tối đa 1 Trang bị
- Trang bị được bảo hiểm gồm : Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động)
- Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia

 
 Quà tặng ưu đãi 
- Hỗ trợ bảo hiểm cấp cường hóa trang bị
- Cấp cường hóa bảo hiểm tối đa +7

► Trao thưởng đợt 1 : ngày 16/09 (đặt trang bị tại rương hành trang)
► Trao thưởng đợt 2 : ngày 18/09 (đặt trang bị tại rương hành trang)

 
 Lưu ý
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game
(phím PrintScreen, lấy hình theo đường dẫn 
DzoGame\ListGame\HiepKhach\datas\capture)
- Không đăng ký / báo danh / tham gia xem như từ chối nhận ưu đãi từ chương trình này
- Mỗi nhân vật báo danh qua 1 hỗ trợ duy nhất
- Trang bị không do chính nhân vật báo danh tham gia cường hóa là không hợp lệ
- Tiếu ka chỉ hỗ trợ khôi phục lại cấp cường hóa của Trang bị, Trang bị và thuộc tính Trang bị các Hiệp Khách vui lòng tự chuẩn bị.
- Chỉ số Trang bị nhận bảo hiểm tương đồng với Trang bị cường hóa thất bại

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.