Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu đãi] đặc biệt cuối tuần (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu đãi] đặc biệt cuối tuần (09.2020)

05/09/2020

Mừng Ngày Khai Trường với ưu đãi hấp dẫn !

Sự Kiện  ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CUỐI TUẦN
 Happy Time : (09:30) ngày 05/09 ~ (09:30) ngày 06/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng 

 Gói Quà Ưu đãi 1 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 2,000@DzoCash
 Nhận 2,000,000 Điểm Kỹ năng
 Gói Quà Ưu đãi 2 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 4,000@DzoCash
 Nhận 02 Phúc vận phù (20%)
 Nhận 01 Địa - Ngưng Thần Châu (100 triệu)
 Gói Quà Ưu đãi 3 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 9,000@DzoCash
 Nhận 01 Thời Trang Thần điêu Anh hùng Sưởng

➡ Yêu cầu chọn lựa Ưu đãi (đặc thù) :
- Báo danh tại >>bài viết Sự Kiện<<
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Gói ưu đãi yêu cầu

- Báo danh đến (09:30) ngày 06.09.2020

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- DzoCash tham gia mỗi Gói quà ưu đãi là độc lập nhau
- Mỗi nhân vật có thể tham gia 03 Gói quà ưu đãi

- Mỗi nhân vật chỉ nhận duy nhất 01 quà từ mỗi Gói ưu đãi
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Khóa giao dịch tặng phẩm từ Sự Kiện, trừ Thời trang
- Thời trang tặng là trang phục vĩnh viễn
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.