Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu đãi] đặc biệt cuối tuần (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu đãi] đặc biệt cuối tuần (09.2020)

05/09/2020

Mừng Ngày Khai Trường với ưu đãi hấp dẫn !

Sự Kiện  ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CUỐI TUẦN
 Happy Time : (09:30) ngày 05/09 ~ (09:30) ngày 06/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng 

 Gói Quà Ưu đãi 1 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 2,000@DzoCash
 Nhận 2,000,000 Điểm Kỹ năng
 Gói Quà Ưu đãi 2 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 4,000@DzoCash
 Nhận 02 Phúc vận phù (20%)
 Nhận 01 Địa - Ngưng Thần Châu (100 triệu)
 Gói Quà Ưu đãi 3 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 9,000@DzoCash
 Nhận 01 Thời Trang Thần điêu Anh hùng Sưởng

➡ Yêu cầu chọn lựa Ưu đãi (đặc thù) :
- Báo danh tại >>bài viết Sự Kiện<<
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Gói ưu đãi yêu cầu

- Báo danh đến (09:30) ngày 06.09.2020

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- DzoCash tham gia mỗi Gói quà ưu đãi là độc lập nhau
- Mỗi nhân vật có thể tham gia 03 Gói quà ưu đãi

- Mỗi nhân vật chỉ nhận duy nhất 01 quà từ mỗi Gói ưu đãi
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Khóa giao dịch tặng phẩm từ Sự Kiện, trừ Thời trang
- Thời trang tặng là trang phục vĩnh viễn
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.