Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu đãi] đặc biệt cuối tuần (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu đãi] đặc biệt cuối tuần (09.2020)

05/09/2020

Mừng Ngày Khai Trường với ưu đãi hấp dẫn !

Sự Kiện  ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CUỐI TUẦN
 Happy Time : (09:30) ngày 05/09 ~ (09:30) ngày 06/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng 

 Gói Quà Ưu đãi 1 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 2,000@DzoCash
 Nhận 2,000,000 Điểm Kỹ năng
 Gói Quà Ưu đãi 2 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 4,000@DzoCash
 Nhận 02 Phúc vận phù (20%)
 Nhận 01 Địa - Ngưng Thần Châu (100 triệu)
 Gói Quà Ưu đãi 3 :
- Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 9,000@DzoCash
 Nhận 01 Thời Trang Thần điêu Anh hùng Sưởng

➡ Yêu cầu chọn lựa Ưu đãi (đặc thù) :
- Báo danh tại >>bài viết Sự Kiện<<
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Gói ưu đãi yêu cầu

- Báo danh đến (09:30) ngày 06.09.2020

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- DzoCash tham gia mỗi Gói quà ưu đãi là độc lập nhau
- Mỗi nhân vật có thể tham gia 03 Gói quà ưu đãi

- Mỗi nhân vật chỉ nhận duy nhất 01 quà từ mỗi Gói ưu đãi
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Khóa giao dịch tặng phẩm từ Sự Kiện, trừ Thời trang
- Thời trang tặng là trang phục vĩnh viễn
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.