Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Ao Khoac Vao Thu Xu Han (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [San Lung] Dao Kiem Tieu (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] That Tich cung Nguu Chuc (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Chien Truong (08.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Khoe Anh Lanh Qua (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (05/08/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo Thời trang (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo Thời trang (09.2020)

08/09/2020

Chào mừng Ngày khai trường Tháng 9
DzoShop tài trợ chương trình Thời trang hạt dẻ

  Sự Kiện ĐÁNH TRÁO THỜI TRANG
 Happy Time : (16:30) ngày 08/09 ~ (10:30) ngày 09/09/2020
 

 Đối tượng tham gia : 
- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
- Nhân vật tạo trước ngày 27/08/2020 đều có thể tham gia

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách làm theo hướng dẫn đánh tráo sau :

- Đặt tại ô 55 ~ 60 kho chung 02 Chí tôn nhiệt huyết phù (1 ngày) 
- Nạp và tiêu : tối thiểu 200@DzoCash
➥ Quà tặng : 01 Thời trang Gà con kute (Nữ)
 

  

 

Lưu ý :

- @DzoCash tham gia Sự kiện này không áp dụng cho Sự kiện khác.
- Sự kiện chỉ áp dụng cho @DzoCash không áp dụng cho @DzoBonus.
- Mỗi ID con (DZxx/SNxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt Sự Kiện.
- Nhân vật nhận thưởng là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con.
- Mỗi ID con nhận được 01 quà tặng từ sự kiện.
- Chí tôn Nhiệt huyết phù sẽ được thu hồi để trao phần thưởng Sự Kiện.
- Nạp @DzoCash nhưng không có tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà.
- Thỏa nạp và tiêu nhưng không đặt vật phẩm xem như không tham gia Sự Kiện.
- Trang phục tặng là Thời trang vĩnh viễn không hiệu ứng.
- Trang phục tặng có thể nâng cấp, chuyển đổi, mở shop, giao dịch, cất kho...
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc giải đáp thắc mắc Kết quả Sự kiện

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.