Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Du Doan Ket Qua (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Doan Ten May Chu Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (03/12/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Tang uu dai] Chi Ton Nhiet Huyet Phu (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Chao Mung Phien Ban Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac 12.2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chien Dau (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo Thời trang (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo Thời trang (09.2020)

08/09/2020

Chào mừng Ngày khai trường Tháng 9
DzoShop tài trợ chương trình Thời trang hạt dẻ

  Sự Kiện ĐÁNH TRÁO THỜI TRANG
 Happy Time : (16:30) ngày 08/09 ~ (10:30) ngày 09/09/2020
 

 Đối tượng tham gia : 
- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
- Nhân vật tạo trước ngày 27/08/2020 đều có thể tham gia

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách làm theo hướng dẫn đánh tráo sau :

- Đặt tại ô 55 ~ 60 kho chung 02 Chí tôn nhiệt huyết phù (1 ngày) 
- Nạp và tiêu : tối thiểu 200@DzoCash
➥ Quà tặng : 01 Thời trang Gà con kute (Nữ)
 

  

 

Lưu ý :

- @DzoCash tham gia Sự kiện này không áp dụng cho Sự kiện khác.
- Sự kiện chỉ áp dụng cho @DzoCash không áp dụng cho @DzoBonus.
- Mỗi ID con (DZxx/SNxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt Sự Kiện.
- Nhân vật nhận thưởng là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con.
- Mỗi ID con nhận được 01 quà tặng từ sự kiện.
- Chí tôn Nhiệt huyết phù sẽ được thu hồi để trao phần thưởng Sự Kiện.
- Nạp @DzoCash nhưng không có tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà.
- Thỏa nạp và tiêu nhưng không đặt vật phẩm xem như không tham gia Sự Kiện.
- Trang phục tặng là Thời trang vĩnh viễn không hiệu ứng.
- Trang phục tặng có thể nâng cấp, chuyển đổi, mở shop, giao dịch, cất kho...
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc giải đáp thắc mắc Kết quả Sự kiện

 

 
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.