Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Ưu đãi Combo Lịch Tháng 10, 11, 12Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Ưu đãi Combo Lịch Tháng 10, 11, 12

14/09/2020

QUÀ TẶNG ƯU ĐÃI COMBO LỊCH THÁNG 10-11-12

  Thời gian

- Bắt đầu: (00:00) ngày 01/10/2020.

- Kết thúc: (23:59) ngày 14/10/2020.

 Đối tượng tham gia

- Tất cả các máy chủ thuộc Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách báo danh nhận Combo Lịch sẽ nhận được quà tặng ưu đãi của cả 3 tháng là tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Chi tiết quà tặng như sau:

- Tháng 10: quà tặng gồm

+ 01 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày)(event).

+ 01 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày)(event).

+ 01 VIP Yêu hóa ma võ (Thần)(1 ngày)(event).

+ 05 Vải hợp thành áo choàng.

- Tháng 11:

+ Nếu nhân vật báo danh có cấp độ < 130: nhận +1 cấp độ.

+ Nếu nhân vật báo danh có cấp độ từ 130 đến 149: nhận 30% điểm kinh nghiệm của cấp độ hiện hành.

+ Nếu nhân vật báo danh có cấp độ 150: nhận 02 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(event).

- Tháng 12: 01 ưu đãi cường hóa +1 (tối đa +9 sau khi nhận).

Để đăng ký nhận ưu đãi, các Hiệp Khách vào trang >> Lịch DzoGame << và thực hiện theo hướng dẫn sau: >> Hướng dẫn đăng ký nhận ưu đãi Lịch DzoGame <<

 Lưu ý

- Quà tặng của tháng 10, 11, 12 sẽ nhận hết và duy nhất ở đợt báo danh quà tặng tháng 10/2020. Những trường hợp không báo danh hoặc báo danh tháng 10, tháng 11, tháng 12  ngoài thời gian 00:00 ngày 01/10/2020 ~ 23:59 ngày 14/10/2020 xem như từ chối nhận quà của 3 tháng này.

- Mỗi ID con nhận tối đa 2 ưu đãi từ combo lịch ở đợt này.

- Quà tặng của cả 3 tháng sẽ nhận trong cùng 01 nhân vật báo danh (không chuyển đổi sang nhân vật khác).

- Đối với ưu đãi cường hóa +1, vật phẩm nhận phải đồng cấp độ, đồng hệ với nhân vật báo danh (không yêu cầu đồng phái).

- Ưu đãi cường hóa +1 áp dụng cho Vũ khí/Y phục/Giáp trong/Ủng/Hộ thủ, vật phẩm áp dụng gồm trang bị/vũ khí thường, võ huân, phục ma động.

- Mỗi vật phẩm nhận tối đa 01 ưu đãi cường hóa +1 từ chương trình này.

- Sau khi kết thúc thời gian báo danh, BTC sẽ công bố kết quả những nhân vật nhận quà và cách thức nhận ưu đãi cường hóa +1 qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách.

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage >> Dzogame - Yulgang Hiệp Khách<<.

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.