Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu khuyen mai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Bich Phong Mon] VUA CUONG HOA (Thang 1)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (21/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chao Ban Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá (2) (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá (2) (09.2020)

18/09/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà trợ giá đặc biệt mừng Trung thu

SỰ KIỆN  QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (16:30 ~ 20:30) cùng ngày 23/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
Nạp mới tối thiểu 1,000@Dzocash / vật phẩm
Mua sắm mới thỏa điều kiện theo gói quà nào sẽ nhận quà của gói quà tương ứng
 
 Quà tặng Trợ giá từ DzoShop

 Gói Quà Trợ Giá 1 :
Khi mua sắm từ 5 ~ 7 vật phẩm (tối thiểu 1,000@DzoCash / vật phẩm)
- Nhận 03 Phúc vận phù (20%) (Event)
 
 Gói Quà Trợ Giá 2 :
Khi mua sắm từ 9 ~ 12 vật phẩm (tối thiểu 1,000@DzoCash / vật phẩm)
- Nhận 2,000,000 Điểm Kỹ năng (Event)
- Nhận 03 Phúc vận phù (20%)
 
 Gói Quà Trợ Giá 3 :
Khi mua sắm từ 13 vật phẩm trở lên (tối thiểu 1,000@DzoCash / vật phẩm)
- Nhận 01 Bảo hiểm cường hóa (+9) (Event)
   • Trang bị được bảo hiểm gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp
              • Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động
              • Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
              • Theo dõi thông báo cường hóa khi theo kết quả sự kiện
 
 Quà tặng Bonus từ DzoShop tham gia Sự Kiện
► TOP 1~5 mua sắm nhiều vật phẩm nhất (tối thiểu 25 vật phẩm) :
    - Nhận 01 Rương thời phong (D.chuyền Lục ngọc) (20 ngày)
      (+1 cấp cường hóa y phục - 20 ngày)
    - Nhận 03 Sô cô la Trắng (Event)

 
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Hệ thống xếp loại tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con
- Không thỏa nạp & mua sắm mới sẽ không nhận được quà
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.