Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Cuoi tuan (Dac biet) (01.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (01/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Happy Kiss Day (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá (2) (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá (2) (09.2020)

18/09/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà trợ giá đặc biệt mừng Trung thu

SỰ KIỆN  QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (16:30 ~ 20:30) cùng ngày 23/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
Nạp mới tối thiểu 1,000@Dzocash / vật phẩm
Mua sắm mới thỏa điều kiện theo gói quà nào sẽ nhận quà của gói quà tương ứng
 
 Quà tặng Trợ giá từ DzoShop

 Gói Quà Trợ Giá 1 :
Khi mua sắm từ 5 ~ 7 vật phẩm (tối thiểu 1,000@DzoCash / vật phẩm)
- Nhận 03 Phúc vận phù (20%) (Event)
 
 Gói Quà Trợ Giá 2 :
Khi mua sắm từ 9 ~ 12 vật phẩm (tối thiểu 1,000@DzoCash / vật phẩm)
- Nhận 2,000,000 Điểm Kỹ năng (Event)
- Nhận 03 Phúc vận phù (20%)
 
 Gói Quà Trợ Giá 3 :
Khi mua sắm từ 13 vật phẩm trở lên (tối thiểu 1,000@DzoCash / vật phẩm)
- Nhận 01 Bảo hiểm cường hóa (+9) (Event)
   • Trang bị được bảo hiểm gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp
              • Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động
              • Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
              • Theo dõi thông báo cường hóa khi theo kết quả sự kiện
 
 Quà tặng Bonus từ DzoShop tham gia Sự Kiện
► TOP 1~5 mua sắm nhiều vật phẩm nhất (tối thiểu 25 vật phẩm) :
    - Nhận 01 Rương thời phong (D.chuyền Lục ngọc) (20 ngày)
      (+1 cấp cường hóa y phục - 20 ngày)
    - Nhận 03 Sô cô la Trắng (Event)

 
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Hệ thống xếp loại tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con
- Không thỏa nạp & mua sắm mới sẽ không nhận được quà
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.