Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá (09.2020)

21/09/2020

Trợ giá cùng DzoShop


SỰ KIỆN QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ 

 Happy Time : (14:00 ~ 17:00) cùng ngày 21/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
Nạp mới tối thiểu 1,000@Dzocash / vật phẩm
- Mua sắm mới 10 vật phẩm cùng loại (tối thiểu 1,000@Dzocash / vật phẩm)
 
 Quà tặng Trợ giá từ DzoShop
- Quà tặng trợ giá : Tặng 1 vật phẩm cùng loại
- Nếu mua sắm cùng loại nhiều hơn 10 vật phẩm sẽ được trợ giá bằng bội số của 10
Ví dụ : Mua 15 Phúc vận phù (25%) sẽ nhận thêm 1 Phúc vận phù (25%)
 
 Quà tặng Bonus từ DzoShop
 TOP 1~10 mua sắm nhiều vật phẩm nhất (ít nhất 25 vật phẩm) :
    - Nhận 01 Gói Hoàng Kim
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Hệ thống xếp loại tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con
- Không thỏa nạp & mua sắm mới sẽ không nhận được quà
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc Sự Kiện
 

Nhanh tham gia nào ! Cùng trải nghiệm niềm vui ưu đãi !

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.