Qua tang tro gia (2) (10.2020)
Khoe anh lanh qua (2) (10.2020)
[DzoShop] Cap nhat (29/10/2020)
Thoi Trang Soi dong [10.2020]
Halloween Soi Dong (10.2020)
Tàng Kim Bảo Hạp (10.2020)
[Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (10.2020)
[DzoShop] Cap nhat (22/10/2020)
[Chuoi Su Kien] Le Hoi Halloween (10.2020)
Trang phuc hieu ung [Xich Long Giap] (10.2020)
Nhan Them Vat Pham (10.2020)
[Qua tang] Tri an Hiep Khach [Dot 2] (10.2020)
[Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
[Qua Tang] Ngay Hoi Offline
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (10/2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá (09.2020)

21/09/2020

Trợ giá cùng DzoShop


SỰ KIỆN QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ 

 Happy Time : (14:00 ~ 17:00) cùng ngày 21/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
Nạp mới tối thiểu 1,000@Dzocash / vật phẩm
- Mua sắm mới 10 vật phẩm cùng loại (tối thiểu 1,000@Dzocash / vật phẩm)
 
 Quà tặng Trợ giá từ DzoShop
- Quà tặng trợ giá : Tặng 1 vật phẩm cùng loại
- Nếu mua sắm cùng loại nhiều hơn 10 vật phẩm sẽ được trợ giá bằng bội số của 10
Ví dụ : Mua 15 Phúc vận phù (25%) sẽ nhận thêm 1 Phúc vận phù (25%)
 
 Quà tặng Bonus từ DzoShop
 TOP 1~10 mua sắm nhiều vật phẩm nhất (ít nhất 25 vật phẩm) :
    - Nhận 01 Gói Hoàng Kim
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Hệ thống xếp loại tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con
- Không thỏa nạp & mua sắm mới sẽ không nhận được quà
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc Sự Kiện
 

Nhanh tham gia nào ! Cùng trải nghiệm niềm vui ưu đãi !

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.