Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà nạp] 3 ngày (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà nạp] 3 ngày (09.2020)

25/09/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng đặc biệt trong 3 ngày Sự Kiện !
Nhanh tham gia cùng Tiểu Hương nào !

 Sự Kiện QUÀ NẠP 3 NGÀY
 Happy Time : (18:30) 25/09/2020 ~ (23:59) 27/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng 

 Gói Quà Ngày 1 tham gia : (18:30) ~ (23:59) 25/09/2020
Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 8,800@DzoCash
- Nhận 01 Bảo hiểm cường hóa (+8) (Event)
   ♦ Trang bị được bảo hiểm gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động)
   ♦ Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
 
 Gói Quà Ngày 2 tham gia : (00:00) ~ (23:59) 26/09/2020
 
Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash
- Nhận 2,000,000 Điểm kỹ năng (Event)
- Nhận 05 Điện thạch Giản ước (x150% kinh nghiệm - 30  phút) (Event)
 
 Gói Quà Ngày 3 tham gia : (00:00) ~ (23:59) 27/09/2020
Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash
- Nhận 01 Trứng (Thần thú)
- Nhận 01 Thổ linh phù (30/30) (Event)
 
 Gói Quà Bonus (tham gia 3 ngày) :
- Nhận 01 Bảo hiểm cường hóa Môn phái phục (+7)
   ♦ Trang bị nhận thưởng đồng thế lực, cấp độ Bang hội với nhân vật tham gia
- Nhận 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (1 giờ) (Event)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- DzoCash tham gia mỗi ngày là độc lập
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Nhận quà khi tham gia 2 ngày trở lên và tổng DzoCash tham gia từ 11,000@DzoCash trở lên
- Trao quà cho nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng bảo hiểm vui lòng chờ thông báo tại bản tin kết quả sự kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.