Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà nạp] 3 ngày (09.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà nạp] 3 ngày (09.2020)

25/09/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng đặc biệt trong 3 ngày Sự Kiện !
Nhanh tham gia cùng Tiểu Hương nào !

 Sự Kiện QUÀ NẠP 3 NGÀY
 Happy Time : (18:30) 25/09/2020 ~ (23:59) 27/09/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng 

 Gói Quà Ngày 1 tham gia : (18:30) ~ (23:59) 25/09/2020
Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 8,800@DzoCash
- Nhận 01 Bảo hiểm cường hóa (+8) (Event)
   ♦ Trang bị được bảo hiểm gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động)
   ♦ Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
 
 Gói Quà Ngày 2 tham gia : (00:00) ~ (23:59) 26/09/2020
 
Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash
- Nhận 2,000,000 Điểm kỹ năng (Event)
- Nhận 05 Điện thạch Giản ước (x150% kinh nghiệm - 30  phút) (Event)
 
 Gói Quà Ngày 3 tham gia : (00:00) ~ (23:59) 27/09/2020
Khi nạp mới và tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash
- Nhận 01 Trứng (Thần thú)
- Nhận 01 Thổ linh phù (30/30) (Event)
 
 Gói Quà Bonus (tham gia 3 ngày) :
- Nhận 01 Bảo hiểm cường hóa Môn phái phục (+7)
   ♦ Trang bị nhận thưởng đồng thế lực, cấp độ Bang hội với nhân vật tham gia
- Nhận 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (1 giờ) (Event)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- DzoCash tham gia mỗi ngày là độc lập
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Nhận quà khi tham gia 2 ngày trở lên và tổng DzoCash tham gia từ 11,000@DzoCash trở lên
- Trao quà cho nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng bảo hiểm vui lòng chờ thông báo tại bản tin kết quả sự kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.