Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Diem ky nang (28.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Ngay Gia Dinh Viet Nam (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Mừng Sinh nhật Hiệp Khách (2) [10.2020]Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Mừng Sinh nhật Hiệp Khách (2) [10.2020]

07/10/2020

Tiếp diễn Chuỗi Sự Kiện mừng Sinh nhập Hiệp Khách (2)

Chuỗi Sự Kiện MỪNG SINH NHẬT HIỆP KHÁCH (2) 

 Thời gian :

- Bắt đầu : (Sau bảo trì) ngày 08/10/2020
- Kết thúc : (06:00) ngày 22/10/2020


CHIẾC BÁNH SINH NHẬT

 Giới thiệu : 
Nhiệm vụ : Bánh kem Sinh nhật
NPC : Tiểu Lệ (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần duy nhất (trong suốt sự kiện)

- Hiệu ứng kéo dài toàn thời gian Sự Kiện

 Nội dung : 
- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Tiểu Lệ
- Đổi thưởng ngay để nhận Bánh sinh nhật kem trái cây (Sự Kiện) 

 Phần thưởng :

Bánh sinh nhật kem trái cây (Sự Kiện) 

- Mang thay thế cho Thần thú, nhân vật sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt :
     • Tăng (40~50) tấn công (quái) & phòng thủ (quái) [không áp dụng đối kháng n.vật]
Cần mang đúng vị trí để nhận được hiệu ứng
- Trao đổi loại Bánh trái cây đặc biệt hơn tại Kim Hương Ngọc


THẬT NHIỀU TRÁI CÂY TRÊN BÁNH SINH NHẬT

 Giới thiệu : 
Nhiệm vụ : Thật nhiều trái cây trên bánh sinh nhật
NPC : Kim Hương Ngọc (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần duy nhất (trong suốt sự kiện)
- Hiệu ứng kéo dài toàn thời gian Sự Kiện

 Nội dung : 
- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Kim Hương Ngọc
- Mang Bánh s.nhật kem trái cây (S.Kiện) và 200,000,000 lượng đến trang trí và phủ thêm kem trái cây

 Phần thưởng :

Bánh sinh nhật kem trái cây (Đặc biệt) (Sự Kiện) 

- Mang thay thế cho Thần thú, nhân vật sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt :
     • Tăng (80~100) t.công & p.ngự (quái) , (+) 40% exp [không áp dụng đối kháng n.vật]
Cần mang đúng vị trí để nhận được hiệu ứng


PHỦ KEM SÔ CÔ LA LÊN BÁNH SINH NHẬT

 Giới thiệu : 
Nhiệm vụ : Phủ kem sô cô la lên bánh sinh nhật
NPC : Kim Hương Ngọc (Huyền Bột Phái)

- Nhiệm vụ chỉ cần tiến hành 1 lần, hiệu ứng kéo dài toàn thời gian Sự Kiện
- Nhiệm vụ tiến hành nhiều lần trong ngày (nếu xóa mất phần thưởng)

 Nội dung : 
- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Kim Hương Ngọc
- Mang theo Bánh s.nhật kem sô cô la  
và 1,000,000,000 lượng đến trang trí và phủ thêm kem sô cô la
     • TT3 (trở xuống) : (+) 100 t.công & p.ngự (quái) , (+) 150% exp [không áp dụng đối kháng n.vật]
     • TT4 : (+) 100 t.công & p.ngự (quái) , (+) 100% exp [không áp dụng đối kháng n.vật]
Bánh sinh nhật kem sô cô la có được từ DzoShop

 Phần thưởng :

Bánh sinh nhật kem sô cô la (Đặc biệt) 

- Mang thay thế cho Thần thú, nhân vật sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt :
     • TT3 (trở xuống) : (+) 200 t.công & p.ngự (quái) , (+) 300% exp [không áp dụng đối kháng n.vật]
     • TT4 : (+) 200 t.công & p.ngự (quái) , (+) 200% exp [không áp dụng đối kháng n.vật]
Cần mang đúng vị trí để nhận được hiệu ứng

 Lưu ý :
- Các loại Bánh sinh nhật từ Chuỗi Sự Kiện này sẽ bị gỡ bỏ khi kết thúc Sự Kiện
- Bánh sinh nhật thay thế cho Thần thú nhưng không thể nâng cáp, tiến hóa, phong ấn
- Bánh sinh nhật có thể ký gửi tại kho Thần thú
- Bánh Sinh nhật ... (Sự Kiện) sẽ không thể giao dịch


NẾN MỪNG SINH NHẬT

(click vào hình để xem chi tiết)

 

CÙNG MỪNG SINH NHẬT THẬT Ý NGHĨA VỚI TIỂU HƯƠNG NÀO

 

 

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.