Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá (10.2020)

12/10/2020

Yulgang Hiệp Khách tiếp diễn Sự Kiện mừng Sinh nhật

SỰ KIỆN  QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (16:00) 12/10/2020 ~ (08:00) 13/10/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
Trợ giá mua 3 tặng 1 vật phẩm cùng loại khi thỏa điều kiện Sự Kiện :
   - Nạp mới tối thiểu 500@Dzocash / vật phẩm mua sắm mới
   Mua sắm mới 03 vật phẩm cùng loại bất kỳ (trị giá từ 550@DzoCash trở lên / v.phẩm)
   Mỗi nhân vật nhận tối đa 10 vật phẩm cùng loại và 2 loại vật phẩm khác nhau từ Sự Kiện
(Ưu tiên vật phẩm mua sắm theo thứ tự thời gian nếu mua sắm nhiều loại v.phẩm khác nhau)
 
Ví dụ : Trong thời gian Sự Kiện
   - Nạp mới 10,000@Dzocash
   Mua sắm mới theo thứ tự : 03 Bùa thủy tinh (p.ngự) , 03 PVP (25%) , 03 Xuyên châm dẫn tuyến
   - Nhận quà trợ giá : 01 Bùa thủy tinh (p.ngự) , 01 PVP (25%)
 
 Quà tặng Bonus cho các TOP tham gia Sự Kiện :
► Tham gia mua sắm tối thiểu 44,000@DzoCash, nhận thêm quà tặng :
    - Nhận 01 Rương thời phong (D.chuyền Thiết Thuẫn Châu) (20 ngày)
      (+500 HP, + 50 ulpt - 20 ngày - không hạn chế MLC)

    - Nhận 01 Bảo hiểm cấp cường hóa (+8) (Event)
       ♦ Trang bị được bảo hiểm gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động)
       ♦ Trang bị bảo hiểm đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
       ♦ Vui lòng chờ thông báo kết quả sự kiện để biết thời gian bảo hiểm
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Hệ thống ghi nhận tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con
- Không thỏa nạp & mua sắm mới số lượng cùng loại sẽ không nhận được quà
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

YULGANG HIỆP KHÁCH
!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT !!

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.