Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá (10.2020)

12/10/2020

Yulgang Hiệp Khách tiếp diễn Sự Kiện mừng Sinh nhật

SỰ KIỆN  QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (16:00) 12/10/2020 ~ (08:00) 13/10/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
Trợ giá mua 3 tặng 1 vật phẩm cùng loại khi thỏa điều kiện Sự Kiện :
   - Nạp mới tối thiểu 500@Dzocash / vật phẩm mua sắm mới
   Mua sắm mới 03 vật phẩm cùng loại bất kỳ (trị giá từ 550@DzoCash trở lên / v.phẩm)
   Mỗi nhân vật nhận tối đa 10 vật phẩm cùng loại và 2 loại vật phẩm khác nhau từ Sự Kiện
(Ưu tiên vật phẩm mua sắm theo thứ tự thời gian nếu mua sắm nhiều loại v.phẩm khác nhau)
 
Ví dụ : Trong thời gian Sự Kiện
   - Nạp mới 10,000@Dzocash
   Mua sắm mới theo thứ tự : 03 Bùa thủy tinh (p.ngự) , 03 PVP (25%) , 03 Xuyên châm dẫn tuyến
   - Nhận quà trợ giá : 01 Bùa thủy tinh (p.ngự) , 01 PVP (25%)
 
 Quà tặng Bonus cho các TOP tham gia Sự Kiện :
► Tham gia mua sắm tối thiểu 44,000@DzoCash, nhận thêm quà tặng :
    - Nhận 01 Rương thời phong (D.chuyền Thiết Thuẫn Châu) (20 ngày)
      (+500 HP, + 50 ulpt - 20 ngày - không hạn chế MLC)

    - Nhận 01 Bảo hiểm cấp cường hóa (+8) (Event)
       ♦ Trang bị được bảo hiểm gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động)
       ♦ Trang bị bảo hiểm đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
       ♦ Vui lòng chờ thông báo kết quả sự kiện để biết thời gian bảo hiểm
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Hệ thống ghi nhận tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con
- Không thỏa nạp & mua sắm mới số lượng cùng loại sẽ không nhận được quà
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

YULGANG HIỆP KHÁCH
!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT !!

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.