Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (04.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Bùng nổ cường hóa mừng sinh nhật (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Bùng nổ cường hóa mừng sinh nhật (10.2020)

15/10/2020

Mừng sinh nhật Yulgang Hiệp Khách, Tiếu ka có mang theo quà hỗ trợ cường hóa!!
Anh em nhà ta, mau mau bùng nổ ~!
Hô biến 

Sự Kiện BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA MỪNG SINH NHẬT   
 Happy Time : (18:00) ~ (23:00) cùng ngày 15/10/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian Sự Kiện, các Hiệp Khách tham gia cường hóa sẽ được hỗ trợ bảo hiểm lại cấp cường hóa nếu thất bại

- Mỗi ID con (DZxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi ID con nạp và tiêu tối thiểu 8,000@DzoCash
- Mỗi nhân vật & vật phẩm có thể tham gia tối đa 1 Trang bị
- Trang bị được bảo hiểm gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp, Môn phái phục
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động)
- Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
 
 Báo danh tại >>kênh hỗ trợ<< theo mẫu :
 Mẫu báo danh (báo danh trong thời gian Sự Kiện)

   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Tên & Chỉ số Trang bị cường hóa thất bại
   • Cấp cường hóa của Trang bị trước khi cường hóa thất bại
   • Thời gian cường hóa thất bại
   • Tên & Chỉ số Trang bị nhận bảo hiểm (nếu không dùng Bùa hỗ trợ cường hóa của DzoShop)
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận bảo hiểm (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

► Đặt Trang bị tại rương hành trang trong ngày 19/10/2020 để nhận bảo hiểm
     - Cấp cường hóa bảo hiểm tối đa +8 đối với 
Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp
     - Cấp cường hóa bảo hiểm tối đa +7 đối với Môn phái phục

Lưu ý
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game >>nhấn vào xem hướng dẫn<<
- Mỗi nhân vật báo danh qua 1 hỗ trợ duy nhất
- Ảnh chụp phải thấy rõ nhân vật tham gia và máy chủ
- Trang bị không do chính nhân vật báo danh tham gia cường hóa là không hợp lệ
-
 Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Tiếu ka chỉ hỗ trợ khôi phục lại cấp cường hóa của Trang bị
(Trang bị và thuộc tính Trang bị các Hiệp Khách vui lòng tự chuẩn bị)
- Chỉ số Trang bị nhận bảo hiểm tương đồng với Trang bị cường hóa thất bại
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.