Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Diem ky nang (28.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Ngay Gia Dinh Viet Nam (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Bonus (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Bonus (10.2020)

16/10/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng bonus (Tháng 10)

Sự kiện  QUÀ TẶNG BONUS
 Happy Time : (14:00) 16/10/2020 ~ (08:30) 17/10/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được quà tặng 

 Gói Quà bonus 1 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 2,000@DzoCash
- Tặng 01 Chiêu Tài Trư (4 giờ)
 Gói Quà bonus 2 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash
- Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (event)
- Tặng 200 Sô cô la nộ (event)
 Gói Quà bonus 3 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 10,000@DzoCash
- Tặng 01 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày) (event)
- Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (event)
- Tặng 03 Phúc vận phù 20%
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- DzoCash tham gia mỗi Gói quà là khác nhau
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 3 Gói quà, nhận tối đa 1 phần quà mỗi Gói
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm Event từ Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.