Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Đánh Tráo Vật Phẩm 18/10/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Đánh Tráo Vật Phẩm 18/10/2020

18/10/2020

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CUỐI TUẦN

 Thời gian

- Bắt đầu: 14:00 18/10/2020.

- Kết thúc: 10:00 19/10/2020.

 Đối tượng tham gia

- Tất cả các máy chủ thuộc Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nếu các Hiệp Khách mua vật phẩm có tên trong danh sách sau có thể tiến hành Đánh Tráo để nhận các vật phẩm tương ứng:

Đánh tráo Vật phẩm dùng để đánh tráo Vật phẩm nhận sau đánh tráo Số lượng tối đa
1 01 Túi 90 ngày 01 Yêu hóa ma võ kẹo (PK)(Event) 2
2 01 Phúc Vận Phù 25% 01 Yêu hóa ma võ kẹo (PK) 10
3 01 Bùa Nhiệt Địa 01 Võ Hoàng Đơn (đặc biệt) 10
4 01 Bùa hoàng ngọc (Vũ khí) 03 Phúc vận phù 20% (Event) 1
5 35 Túi phong ấn thần thú 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa 11) 2

Mỗi ID con có thể tham gia nhiều loại đánh tráo khác nhau với "Số lượng tối đa" của mỗi ID con theo bảng ghi chú.

Tất cả các vật phẩm tham gia đánh tráo đều phải được mua trong thời gian sự kiện bởi chính nhân vật tham gia đánh tráo. Những vật phẩm được chuyển từ nhân vật khác sang sẽ không được công nhận (không hợp lệ).

Đối với Đánh tráo 5, khi đủ số lượng vật phẩm yêu cầu, nhân vật tham gia đánh tráo vui lòng gửi qua hỗ trợ để được hướng dẫn và trao vật phẩm (không công bố danh sách).

+ Ưu đãi cường hóa +1 áp dụng cho các vật phẩm gồm: Vũ Khí, Y Phục, Giáp, Ủng, Hộ Thủ. Cấp độ vật phẩm nhận từ 130 trở lên, không yêu cầu cấp độ nhân vật, hệ phái, ... gồm vật phẩm võ huân, phục ma động và cơ bản.

+ Mỗi vật phẩm nhận tối đa 01 Ưu đãi cường hóa từ sự kiện này.

Đối với Đánh tráo 1, 2, 3, 4, 5 vui lòng báo danh tại bài viết sự kiện Đánh Tráo Vật Phẩm trên fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách theo mẫu sau để tránh trao/thu hồi nhầm:

+ ID con:

+ Tên nhân vật:

+ Server:

+ Gói đánh tráo + số lượng

+ Đặt vật phẩm ở: kho chung / riêng.

Vật phẩm dùng để đánh tráo vui lòng để trong kho (chung hoặc riêng) từ ô đầu tiên đến các ô tiếp theo (tùy theo số lượng vật phẩm).

 Lưu ý

- Cash tiêu dùng để mua vật phẩm tham gia sự kiện này sẽ không tính cho các sự kiện khác.

- Mỗi ID con báo danh tham gia cho 01 nhân vật duy nhất.

- Vật phẩm "Event" là vật phẩm khóa giao dịch.

- Mỗi tài khoản facebook có thể báo danh cho nhiều ID con.

- Những trường hợp không báo danh hoặc báo danh sai thông tin xem như bỏ qua sự kiện này.

- Giải đáp thắc mắc sự kiện tại fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách.

- Vật phẩm dùng để đánh tráo sẽ được thu hồi bởi GM.

- Trao giải trong vòng 3 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc kết quả sự kiện.

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.